начална страница / Tag Archives: ХУД

Tag Archives: ХУД

11. СУРА ХУД (ХУД)

  Hud:    Меканска с изключение на знамения 12, 17 и 114, които са медински. Съдържа 123 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Алиф. Лам. Ра. Книга, чиито знамения бяха утвърдени, а после разяснени от всемъдър, всесведущ, 2.  за да служите единствено на Аллах – аз съм за …

Чети повече »