Кефаретът за клетва – йемин

Това е този кефарет, който е необходим, когато някой не спази клетвата си или я развали.

Относно кефарета за клетва в Корана се повелява:
„Аллах не ви придиря за празнословието във вашите клетви, а ви придиря, когато се обвързвате с клетвите. За изкупление десет нуждаещи се да бъдат нахранени от препитанието по средата на онова, с което храните семействата си, или да бъдат облечени, или да се освободи един роб. А който няма възможност – три дена да спазва оруч. Това е изкуплението за вашите клетви, ако сте се врекли. И спазвайте своите клетви! Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!” (ел-Майде, 5: 89).
Според общите изрази на ислямските муджтехиди онзи, който развали клетвата си, тоест който не държи на думата си, сочейки Аллах за свидетел, като кефарет ще трябва: или да освободи един роб, или да нахрани 10 бедняка сутрин и вечер, или да облече на средно ниво 10 бедни. Човекът може да плати кефарета за клетва с това, което пожелае от тези три неща без да се налага да следва реда. Поради значението, което ислямът отдава на човешките права и свободи, освобождаването на роб било сметнато за най-достойния избор сред тях. Ако силите на човека не достигат за тези неща, той трябва да държи оруч три дни. Според ханефиите и ханбелиите условието е този тридневен оруч да бъде държан един след друг.

В кефарета за оруч поставянето на първи план държането на оруч и след това нахранването на бедния, има мъдрости и цели като: компенсирането на нарочно разваленияоруч; провинението и наказанието да бъдат от еднакъв вид; даване на приоритет на възпитанието на душата на човека. А в кефарета за клетва е поставено на първи план нахранването и обличането на бедния и е поискано онези, които нямат възможност за това да държат оруч. Това пък сигурно е така, за-щото ислямът съблюдава правото на третите лица и социалните цели имат приоритет.
Ако някой даде кефарет без да развали клетвата си и после я наруши, според ханефиите това не било достатъчно. След като я наруши, той отново трябва да даде кефарет. Както и при кефарета за ору-ча, джайз е в един ден да бъдат нахранени 10 бедняка, или един бедняк в продължение на 10 дни. Нахранването и обличането трябва да бъде спрямо социалното положение на даващия кефарет, спрямо всекидневните му разходи за храна и средното положение на начина му на обличане. На тези, които имат нобходимост, да се даде и тяхната равностойност вместо нахранването и обличането.

относно Mustafa

Проверете Също

МЕД И ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Факихиите са изхождали от условията и схващанията на обществото, в което са живели, вследствие на …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir