Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за нуждаещ“.
Пратеника (с.а.в)казва:
„Който отстрани от вярващия една от мъките на земния живот, Аллах ще отстрани от него една от мъките на Съдния ден. Който облекчи затруднен човек, Аллах ще го облекчи и в земния и в отвъдния живот…ʺ
 
Хранителен пакет 40,00 лв.
 
Желаещите могат да направят своето дарение в касите на Районните мюфтийства, в касата на  Главно мюфтийство или в банковата сметка на Мюсюлманско изповедание, като опишат целта на дерението.
IBAN   BG72DEMI92401000198757,  BIC  DEMIBGSF    .
Кампанията ще продължи до 12.05.2021г.
За контакти:  Главно мюфтийство – отдел ,,Социален“.
email:social@grandmufti.bg

email:info@islamofbulgaria.net

относно Mustafa

Проверете Също

СЪЩНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА НАМАЗА

В Корана по различни поводи се известява, че намазът бил заповядан и на пратениците преди …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir