От прекрастните имена на Аллах – Ел – Му’мин

относно Mustafa

Проверете Също

УСЛОВИЯ ЗА ЗЕКЯТ

На първо място сред фъкъхскиге и спорове стои въпросът за кои категории хора и при …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir