ПОГРЕБВАНЕТО

Когато дженазето бъде принесено до гроба и свалено от раменете, ако няма някаква пречка, джемаатът сяда. Както е мекрух сядането им преди дженазето да бъде свалено от раменете, така също е мекрух да се стои на крака след като дженазето бъде свалено на земята.


Достатъчно е гробът да бъде дълбок колкото височината не един човек. Правенето на ляхит (покриване с дъски или камъни) в гробовете е достойно. Вътре в гроба се издълбава страна, където е къбле, и мъртвият се слага тук върху дясната му страна така, че лицето му да дойде към страната на къбле.


Пред ляхита се поставят неща като дъски, керпич или слама и по този начин хвърляната пръст не пада върху мъртвеца. Това е нещо, което налага уважението към мъртвия. Ако мястото, където е изкопан гробът, е меко или мокро толкова, че да не може да се направи ляхит, то в това положение се изкопава продълговата яма, която се нарича шак (пробив или разцепване). Понякога ако се наложи, гробът може да се обгради от двете страни с нещо като керпич или тухла.

После мъртвият се поставя между тях и се покрива с дъски или керпич, така че пръстта да не пада върху мъртвия. В положения, когато дъното на гроба е мокър или мек, дженазето може да бъде погребано заедно с табута. Но при положение, че не се налага погребването с табут, е било сметнато за мекрух. А някои от учените са на мнение, че погребването на жените заедно с табута е мустехаб.
При положение, че има затруднение в намирането на място за гроб, дженазето може да бъде погребано в гроб, в който е бил погребан друг човек по-рано, но след като е изминало време за разлагането на предишния мъртвец и толкова, че да останат само костите му. Този срок може да се променя спрямо климата, мястото и особеностите на почвата. Второто погребване се прави, след като внимателно бъдат събрани на един край костите на предишния мъртвец.


Дженазето се сваля в гроба от посоката на къбле, обръща се към къбле върху дясната му страна и ако има връзка върху кефена, се раз-връзва. Тези, които поставят мъртвия в гроба, казват “Бисмиллях уе аля миллети расулиллях – В името на Аллах и върху религията на пратеника на Аллах”. Броят на хората, които ще поставят мъртвия в гроба, се променя според нуждата. Тези, които ще поставят жените в гроба, е по-уместно да бъдат махрем на мъртвия от страна на роднините. Докато жените бъдат наместени в гроба, ако е нужно върху гробовете им, се дърпа завеса.


Мустехаб е тези, които се намират на погребването, да хвърлят върху гроба три шепи пръст и да кажат когато хвърлят първата шепа: “Минха халекнакум – От нея (т.е. от пръстта) ви сътворихме…”. Когато хвърлят втората шепа, да кажат: “Уа фиха нуийдукум – и в нея ще ви върнем…” и на третия път да кажат:”… Уа минха нехруджу-кум таратен ухра – и оттам ще ви извадим още веднъж.”


Мендуб е гробът да бъде извисен на две педи от земята и да бъде направен като гърбица на камила. Въпреки че не е нужно пръскането на вода върху гроба, то няма и никакъв проблем в това да се прави.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir