Ако ти паднеш, целият уммет ще падне….

Един ден Имам Азам Ебу Ханифе (р.а) като си вървял по пътя, видял едно момче да играе в калта и смилявайки се над него казал:

–        „Ей, момче, внимавай като играеш да не се подхлъзнеш и да паднеш, ще се нараниш!”

Момчето се обърнало и познало Ебу Ханифе, после казало:

–        „Ей Имам, не се грижи за мен, ако аз падна, само аз ще се нараня и лесно ще оздравея, но всъщност ти трябва да внимаваш да не се подхлъзнеш, защото ако ти се подхлъзнеш, то тогава много хора от ислямска умма (общност) ще се подхлъзнат и ще паднат и никак си няма да е лесно да ги вдигнеш!!”

Като чул това Имам Ебу Ханифе заплакал и наредил на свойте ученици:

„Ако по определена теми или въпрос намерите по-добри доказателства от мен, следвайте тези доказателства и оставете моята фетва (решение).”

Това, което научаваме от разказа:

1-  Учените и водещите народа имат огромна отговорност и за това трябва да са винаги внимателни в това, което казват и вършат.

2-   Да приемаме истината и добрете слова, дори те да са казани от хора, които са по-малки по години или чин от нас.

3-  Ако по определена тема или въпрос от религията съществуват достоверни доказателства, то тогава се действа според достоверните доказателства, въпреки че по въпроса може да съществуват различни решения и виждания на учените.

Из: Тасаввуф (Осман Нури Топбаш).

Превод: Д.Хатип

 

Lindsay Lohan jailed and released after 100K bail
xhamster mode programs to all your iphone

Shopping In The Fashion Capital Of Australia
kostenlose-pornos she’s excited about the new friends

7 Things You Need to Know
Einfachporno.com how to be a taste manager

Portfolio Manager Nick Gogerty on the Future of Hedge Funds
Porno Now that belongs on someone’s resume as a writing credit

Synthetic or Human Hair Wig
Einfachporno.com it’s as silly as it sounds

Saggy Pants Ban in America
Kostenlose Porno how fitted you want it to be

09 Fashion Trend of Jewelry and Accessories
pornos insights always on camera

maniac Or Get Your Foot Out Of My Brain
blackporn a 2005 North Carolina State University study of 6

относно Mustafa

Проверете Също

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir