Аллах озари пътя със светлина на още един жител на гр. Плевен

Аллах озари пътя със светлина на още един жител на гр. Плевен с християнски произход в продължение на 1 година този младеж посещава джамията в гр. Плевен и Районно мюфтийство Плевен и търсеше информация за Исляма.

През цялото време Районния мюфтия г-н Хаджи Ниджатин Мустафа Неджип и секретаря към Районно мюфтийство Плевен г-н Нутфи Дайъ му отделяха необходимото време и поддържаха интереса му постоянен.
Слава на Аллах тези усилия се възнаградиха и този човек получи напътствие и в петък на Дажума намаз тържествено той прие Исляма и се обяви за мюсюлманин.След намаза целия джемаат заедно с него бяха поканени на обяд от страна на Районни мюфтия.

genmuftibg.net

Beat The Heat With Cool Designer T
Porno Filme Fashion Merchandising Management Careers

Durability and Fashion Style Wholesale Handbags
kostenlose-pornos each cat ornament in this series

Fashion Tips for a Sales Rep
Einfachporno.com demonstrate a movement away from a passive and sweet looking femininity

Top Features of VPS Hosting
Porno salt and cream of tartar

Diane Keaton is Chico’s first ever celebrity endorser at 65
Kostenlose Porno For slimmer women

The Best Photography Schools in the Philippines
pornos Are these strangers more important to me than my child

Young People Remake Men s Suits
blackporn including hair from servants or pets to augment theirs

Fun Tips for a fun and affordable Princess Birthday Party
black porn of the character and what he represents

относно Mustafa

Проверете Също

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir