ВЯРА В СЪДБАТА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО

Като се започне от вечността и се стигне до безкрайността, Аллах знае мястото и времето на това, което ще се случи, неговите свойства и способности. Или: Той предварително знае в каква форма и по кое време ще се случат дадени събития, дори още преди да са се появили или станали. Признаването и одобрението на това, което е заповядал Аллах /Дж. Дж./ се нарича съдба.

Когато настъпи времето, нещата /случки, събития, явления/, които Аллаху Теаля е одобрил като воля и предопределение, се осъществяват в една подходяща форма. То се дължи на възможността на Всевишния Аллах да сътворява.

Това може да се обясни и така: „Съдба, това е знанието на Аллах, което се отнася за сътворението на всички създания и предмети.” Или с други думи: „Това е божествената воля /ираде-и иляхийе/, която се отнася до безкрайността на вселената.” Аллах-у Теаля знае от вечни времена всичко, което ще се случи впоследствие и как ще стане. Всичко, което става е съгласно волята Му и това е предопределение /казаа/. А съдба /кадер/ е изпълнение на заповедите Му, когато настъпи времето за това. И всичко ще бъде в съответствие със знанието и вечността на волята Му.

Вярата в предопределението и съдбата означава вяра в качествата на Аллах /Дж. Дж./ знание, воля, всемогъщност и сътворяване. Тези качества са присъщи само на Него. И ако трябва да определим с един по-ясен израз – вярата в предопределението и съдбата е вяра в благодеянието и злонамереността, в доброто и злото, горчивото и сладкото, одушевеното и неодушевеното и във всичко останало, което съществува. Вярата, че Всезнаещият Аллах е знаел и знае всички тези неща, които се отнасят до предопределеността е свързана със способността Му да сътворява. Всеки мюсюлманин, който вярва в Аллах-у Теаля и Неговите съвършени качества и способности, няма съмнение, че вярва в предопределението и съдбата.

Всичко, което ни заобикаля е създадено от Аллах о освен Него друг Създател няма. Аллах-у Теаля знае предварително какво се е случило и какво ще се случи. И както знаеше и желаеше, така го предопределя, когато настъпва времето в съответствие на знанието, волята и одобрението Му. Във Вселената не съществува нищо друго освен знанието, волята и предопределеността на Всевишния Аллах-у /Дж. Дж./. Всички случаи и събития, всички дела и постъпки са предопределени от Аллаху Теаля.

И това, че хората са създания, които притежават воля и свобода е също дело, сътворено по волята и одобрението на Великия Аллах.

Той е пожелал човек да може да направи това, което си иска, затова го е създал и дарил с такава сила и мощ. Именно затова хората имат волята и способността да извършат или не нещо по свое желание. Те са свободни в изразяването на своята воля и като такива ще придобият правото на опрощението или мъчението. Тези действия /постъпки/, които са свързани със свободната воля на човека, Всевишния Аллах ги е предоставил на хората в съответствие с исканията и нуждите им. Затова човек не може да казва при прегрешение: така е заповядал Аллах, такава е била моята съдба. Ако човек нямаше право и воля да избира за какво щяха да бъдат нужни заповедите и повелите на Аллах /Дж. Дж./.

Аллах е създал доброто и злото. Хайр /добро/ и Шер /зло/ и ги предал на волята на човек. Тъй като той е Негов раб има право да избира своето поведение и действие. За деянията си човек носи отговорност пред Великия Създател.

Из: Анонимен

Fashion fans get a primetime front row seat to Fashion Week
Porno Filme I know they probably are trying to keep production value low

16 Reasons You Need To Watch
xhamster Sorry for the long post

Pashmina Shawls My New Fashion Passion
Einfachporno.com mossimo canvas leather carrying case

Accessories Your Costume With Stylish Fashion Jewelry
Einfachporno.com And bows are the its biggest sellers in Cardiff

You Wanna Wear Black Nail Polish
Kostenlose Porno but I work in Congress

Print 10 Badass Female G
pornos 5 great deal more we please i’d looked into

How to wear crochet clothing fashion and accessories
blackporn stylish costume smart ideas

ao Renaissance Resort Casino pt
black porn 10 Style Errors That Make You Look Older

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir