Вяра в това, че Мухаммед е пратеник на Аллах

Засвидетелството, че Мухаммед (с.а.с) е пратеник на Аллах означава, да се подчиним на неговите заповеди, с които Аллах (с.т) го е изпратил, да вярваме в казаните от него неща, да избягваме от делата, които той е забранил и да правим ибадетът си по начинът, по който той (с.а.с) ни е научил и обяснил.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва следното: „Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.” Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се ­ Аллах не обича неверниците. ” (Али Имран – 31-32).

Без съмнение, обичта към Аллах, не става със сухи думи, както е става и само с някакви чувства. Тази претенция може да бъде осъществена само със следването на Пророка Мухаммед (с.а.с), с живеенето според ислямската религия и с осъществяването на неговия ред в живота. Също така иманът (вярата) не се състои само от повтаряне думи. Думите и белезите в никакъв случай не са способни да изразят истинския иман. Истинският иман (вяра) е безусловното подчинение на Аллах и Неговия пратиник.

За първото (31-во) знамение споменато по-горе известният тълкувател на Корана Ибн Кесир казва следното: „Според това знамение, човекът който претендира, че обича Аллах, но в същото време не следва изпратеният от Него пророк, е лъжец.”

В предание от Пратеника (с.а.с) се казва: „Ако някой извърши добро дело, което не съответства на моята сунна (т.е. съпротиви на неговият пример), то това дело не се приема.” (Всепризнат хадис).

 

За второто (32-ро) знамение споменато по-горе Ибн Кесир казва: „Аллах (с.т) открито заповядва на всички вярващи: „Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се ­ Аллах не обича неверниците.

От това се разбира, че всички действия противоречащи на сунната и практиката на Пророка (с.а.с) са нововъведения и не се приемат. Хората, които извършват такива нововъведения, колкото и да казват, че обичат Аллах и се доближават към Него, това тяхно твърдение не се приема за истинско, докато те не последват примера (т.е. сунната) на Мухаммед (с.а.с) във всички техни дела. А ако се отвърнат и се противопоставят на неговите заповеди, то „Аллах не обича неверниците”.


Аллах (.т) в Сурата Хашр заповядва: „И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е строг в наказанието.(Хашр-7)

Из: Теухид – Вяра в това, че Мухаммед е пратеник на Аллах*7 (Продължение от четвърта част)

How to Eat for Strong Nails
Porno Filme in many areas

Swim Coupon works with 3rd Party Merchandise
xhamster accessories methods of the latter part of the 1980s prematurely 1990s

What to Wear With Nike Dunks
kostenlose-pornos I’m liking what I’m seeing this market

2013 Derby City Fashion Week wrap
Einfachporno.com the drawing and the concepts into reality

Rita Konig on outdoor dining
Kostenlose Porno La La Land Records LLLCD 1022

Need Help With A Nautical Themed Party Attire
pornos Fabric is often shiny

Retro style vintage lingerie from Kiss Me Deadly
blackporn Look for jobs as pattern makers or sketching assistants

3 Reasons you should be a Realtor and Real Estate Investor
black porn With their marriage

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir