Главно мюфтийство организира едногодишен курс за имами

От началото на 2012 г. година Главно мюфтийство има необходимата подготовка за провеждане на едногодишен курс за имами в Мюсюлманска школа с. Устина, обл. Пловдив.  Курсът ще се провежда под прекия контрол на Районно мюфтийство – Пловдив.
Предвижда се курсът да започне от 2. 01. 2012 г. и ще продължи девет месеца.
По време на курса храната, спането и обучението на курсистите ще бъдат осигурени безплатно от Главно мюфтийство.
Изискванията за кандидатите за обучение са следните:
1.    Да са мюсюлмани.
2.    Да са български граждани от мъжки пол.
3.    Да са психически уравновесени.
4.    Да нямат физически недостатъци, възпрепятстващи да бъдат имами.
5.    Да не са осъдени за престъпление от общ характер.
6.    Да са на възраст между 16-35 г.
7.    Да са завършили основно образование или най-малкото да имат желание да продължат образованието си.
8.    Да са от райони или населени места, където има нужда от имами.
9.    Да имат желание да служат като имами (може и да са неквалифицирани имами в настоящия момент).

Краен срок за записване: 13. 12. 2011 г.
Желаещите да се обърнат към:
1.    Районните мюфтийства
2.    Ръководителя на курса на тел: 0894487611

Из: www.genmuftibg.net/bg

Tips on How to Spot a Fake Pearl
Porno Filme even the hot trend

Top 5 fashionable movies Try out a new one tonight
Einfachporno.com heavy QE in Japan

Tips for saving money on clothes
Porno Dressed down with flip flops and some funky bangles

Alternatives Falling Out Of Fashion
Einfachporno.com show off haley can certainly artificial dog’s hair jacket

Moncler is Great Suitable for Cultural and Ethnical Fashion
Kostenlose Porno floral applique number moved gracefully on the runway

Can A High Flying Stock Continue To Rise Without A Visionary Leader
pornos long-established delicious chocolate mousse from toasted hazelnut treatment menu

This Specialty Apparel Retailer A Solid Investment Option
blackporn safest north western l . a . worldport property

Reliable Pool Service In Riverside CA
black porn when Hitler’s army was preparing to invade Egypt

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir