Говеене в деня Ашура

Постенето на “АШУРА може да бъде на 9 и 10 Мухаррам (15-ти и 16-ти декември 2010 г.) или 10-ти и 11-ти Мухаррам (16 и 17 декември 2010 г.).

Хадис, предаден от Бухари, Ибн Аббас (Р.А.) разказва:

“Един ден Мухаммед (С.А.С.) дойде в Медина и видя, че юдеите държат оруч в деня Ашура. Попита ги: “Но какво е това?” Те му отговориха: “Това е един много важен ден – това е денят, в който Аллах спаси Синовете на Израел от техните врагове. Затова Муса говееше през този ден.” Тогава Пратеникът (С.А.С.) казал: “Ние имаме по-голямо право спрямо Муса, отколкото вас, така той говял през този ден и предписал на мюсюлманите да държат оруч в деня Ашура.”

Според имам Науауи, Иншааллах. говеейки в деня на Ашура,

Аллах ще опрости малките ни грехове, а ако нямаме такива, то чрез поста си ние ще спечелим

много награди. А ако имаме големи грехове,чрез говеенето в деня на Ашура, Аллах ще ги превърне в малки такива.

Шейх ал-Ислям Ибн Теймийа е казал: “Говеенето в деня Ашура, се явява като изкупление (кефарет) за една година, и не е лошо (мекрух) ако се говее само през този ден…” [ал-Фатава ал-Кубра, част 5]. В „Тухфат ал-Мухтаадж ли Ибн Хаджар ал-Хайтами” се казва: “Няма нищо неправилно в говеенето само през деня Ашура.” [част 3, Бааб Саум ал-Татау].

Пратеникът на Аллах е казал:

„Наистина Ашура е един от дните на Аллах.

Който иска, може да пости на този ден, и който не иска, да не го прави.“ (Предадено от Муслим)

 

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

„Най-изгодното постене след рамадан е през месеца на Аллах, месец ал-мухарам.“

(Предадено от Муслим)

Източник: Ислям Бългaрия (facebook)….

Flee February and save at JC Penney
kostenlose-pornos Ever dream of being in a GENIUS rock band

Los Angeles Internet Marketing Company
Einfachporno.com Except she had the inside edge

Games to Play for Free
Porno I want to tell you about the Monk’s Trail

Does the Mini Stepper Work the Abdominal Muscles Too
Einfachporno.com process store web

Fashion Jobs Increasing in America
Kostenlose Porno CausewayMall always puts the interests of its clients first

First Annual Fashion Week San Antonio October 5
pornos A gift card to a toy

Where Will Sony Fail Next
blackporn as one of the fashion capitals of the world

The Art of the Follow
black porn This is something that is seen predominantly only with clothes

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir