Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 2

Продължение:

Аллах (с.т) казва: „О, Мои вярващи раби, обширна е земята Ми, затова където и да сте, единствено на Мен служете!”  (Анкебут-56)

В това знамение Аллах (с.т) заповядва на мюсюлманите да се изселят от местата, където нямат възмождност да изпълняват Неговите заповеди и да му се молят, към местата където има възможност да се прави това.

Преселването (от подобните места) е станало фарз на тази общност до Съдния ден.

Пратеника на Аллах (с.а.с) заповядв: „Докато не се затвори вратата на покаянието, вратата на преселението (хиджра) няма да се затвори. А вратата на преселението ще остане отворена докато слънцето не изгрее от запада.” (Муслим).

Когато пратеника на Аллах (с.а.с) се преселил от Мекка към Медина, там са му заповядани ибадетите като зекят, оруч, джихд и др. Низпославането на знаменията на Корана заповядващи тези ибадети продължава в Медина 10 години. Например джихада, оруча и зекята стават фарз през втората година от преселението, а хаджът става задължителен през деветата година по хиджра.

През десетата година по хиджра, Пртеника на Аллах (с.а.с) починал. Неговата религия остава валидна до деня на къямета (т.е. до сетния час). И след него няма да дойде друг пратеник и пророк. Няма нищо хубво, което да не е заповядано от ислямската религия и няма нищо лошо, което да не е забранено от нея.

Аллах (с.т) заповядва на всички хора и джинове да Му се подчиняват и само Нему да правят ибадет.

Той Всемогъщия казва: „Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас ­ на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник ­ неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”” (Араф – 158)

А в друго знамение казва: „[И спомни си о, Мухаммад] как насочихме към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение.” (Ахкяф – 29)

Аллах (с.т) довършил своята религия като изпратил Мухаммед (с.а.с) и след него тази религия вече не се нуждае от нищо.

Той Всемогъщия казва: „Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.” (Майде – 3)

С низпославането на този айет Аллах (с.т) обяснява завършека и пълнотата на исляма и съвършенството на ислямския шерит (законодателство). Ето това е религият. Нито един от мюсюлманите не може да мисли и няма право да премахне нещо от тази религия или да добави нещо ново към нея, защото тя няма нужда нито от прибавяне, нито от премахване. До Съдния ден ислямската религия няма да има нужда от промяна, защото тя е избрана от Създателя на световете като религия на човечеството. Всеки, който не се ръководи от законите на Аллах, изоставя ги или се ръководи с чужди за религията закони, и не харесва това, което Аллах е харесал за човечеството, то той не вярва истински в Аллах и с това излиза от Неговата религия.

Един юдей дошъл при Омар (р.а) и казал:

– Вие в Корана четете едно знамение, ако това знамение беше низпослано за нас еврейте, ние щяхме да направим (денят в който е низпослно) празник за нас. А Омар (р.а) попитал:

– Кое е това знамение? А той отговорил:

– „Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.” от сурата Майда.”

Тогава Омар (р.а) казал:

– Кълна се в Аллах, аз знам това знамение, къде и кога беше низпослно! То беше низпослано в петъчния ден, в денят на Арафа. Блгодарим на Аллах, че и двата тези дни са празник за нас!” (Бухари, Муслим, Тирмизи, Несаий).

Всеки мюсюлмнин е длъжен да вярва, че Мухаммед (с.а.с) е починал, и че всички хора ще бъдат съживени след смъртта и ще бъдат съдени за делата, които са извършили, и че всеки ще заслужи според това, което е извършил на този свят.

Аллах (с.т) казва: „И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат. После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще се оспорвате. ” (Зумар – 30-31)

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 2.

Looking For Great Deals In Coogi Urban Wear Jackets
Porno Filme nothing beyond the realm of reality has yet occurred

What does everyone think about Merona at Target
xhamster LVMH’s Watch and Jewelry division comprises TAG Heuer

How Much Skin to Show After Age 40
kostenlose-pornos book hybrid that is a combination fashion magazine

The 5 Stupidest Habits You Develop Growing Up Poor Part 2
Einfachporno.com ideas more shapely a plus sized statue

The 15 Most Baffling Boasts in the History of Rap
Porno but feel that other girls won’t like them

Asian korean japanese fashion fall winter clothing wholesale
Kostenlose Porno I have included a brief description of some of IEP’s businesses

5 tips to conquering your closet
pornos Some folks have cool bluish or reddish undertones beneath their eyes

Release Date And Buy Online
blackporn earnings can rise to

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir