Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 3

Продължение:

В друго знамение Аллах (с.т) казва:

„От нея ви сътворихме и в нея ви връщаме, и оттам ще ви извадим още веднъж.” (Таха – 55)

„И ви създаде [от пръст] от земята да израснете. После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден]. ” (Нух – 17-18)

В слезващото знамение Аллах (с.т) обяснява, че след смъртта всеки ще бъде съживен и ще дава отговор за делата, които той е извършил:

„….за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното… ­” (Неджм – 31)

А в сурата Тегабун Аллах (с.т) ни оповестява, че неверник е онзи, който опровергава съживяването след смъртта:

„Неверниците твърдят, че не ще бъдат възкресени. Кажи: “Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”” (Тегабун – 7).

Аллах (с.т) е изпратил всички пророци, за да заплашат с джехеннемското наказание онези, които оприличават Аллах, и да зарадват с дженнет онези, които не са Го оприличавали и не са правили ширк.

Той (с.т) казва:

„….пратеници-благовестители и предупредители, за да нямат хората довод пред Аллах подир пратениците. Аллах е всемогъщ, премъдър.” (Ниса – 165).

„И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, дадохме откровението: “Няма друг бог освен Мен! Служете [единствено] на Мен!”” (Енбия – 25)

„И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!”

(Нахл – 36)

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 2.

Wholesale fashion jewelry Rainbow Fluorite from www
Porno Filme according to the fall 2009 Stock With Teens survey from Piper Jaffray

Evangelical Apologist Lenny Esposito talks with former Christian Truman A
xhamster It is popular in fashion because it makes people appear thinner

Digital Textbooks And iPads Do Not Belong In Classrooms Yet
kostenlose-pornos Originally Tyrannosaurus Rex was a psychedelic acoustic folk band

Review of Dark Hazard with Edward G
Porno 517 million in cash

bomb on TV during ‘Fashion Police’
Einfachporno.com Our sale is an extra whatever

Ugg Boots Craze among Girls
Kostenlose Porno The innocent bystanders of course

Kept Clothes and Fashion Shop Secrets
blackporn whereas it more aesthetic in high fashion

Dress Right For Your Body Type
black porn with regard to tying a new tie up

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir