Да опознаем Пратениците на Аллах (с.а.с) – 7

Следващите три неща трябва да бъдат научени и прилагани от всеки пълнолетен мюсюлманин и мюсюлманка:

 ПЪРВО: Аллах (с.т) ни създаде. Прехранва ни. Не ни е изоставил на произвола на съдбата и ни е изпратил пратеници. Който от нас се подчини на тези пратеници и прави това, което те проповядват, ще влезе в дженнета. Който пък се противопостави на техните проповеди, той ще влезе в джехеннема.

Аллах (с.т) казва: „Изпратихме ви Пратеник ­ свидетел за вас, както изпратихме при Фараона пратеник. Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го сграбчихме. ” (Муземмил – 15-16)

ВТОРО: Аллах не е съгласен да се оприличава и се сравнява някой с Него в ибадета (т.е. да се служи на някой друг заедно с Него или освен Него).

Той (с.т) казва: „Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг заедно с Аллах!” (Джин – 18)

Тоест не призовавайте хората към друго освен към това, което ви е заповядал Аллах. А ако направите така и приканвате хората да служат на друг, освен Аллах, то тогава вие сте оприличаващи (мушрици).

ТРЕТО: Човек, който прави истински ибадет на Аллах и се подчинява на заповедите, които Той е изпратил с неговите пратеници, не се подвежда от неверниците и оприличаващите, та дори и да са негови близки..

Аллах (с.т) казва: „Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си. И ще ги въведе в Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите. ” (Муджаделе – 22).

А в друго знамение казва: „Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имоти, които сте придобили, и търговия, за която се плашите от застой, и жилища, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борба по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора.” (Тевбе – 24)

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 3.

How to Prepare Yourself for A Photo Shoot
Porno Filme Following the recent fiscal year end

celebrated the best of beauty with glamour
kostenlose-pornos fashion designer or seamstress

80s Fashion is Making a Comeback in Today
Einfachporno.com the company’s high profitability

A Description of Fashion Modeling Jobs
Porno I thought they ran bigger

Choose the Best Swimsuit for Small Busts
Einfachporno.com I personally never look great in a camisole

Essential Fashion Jewellery Pieces for Every Woman’s Wardrobe
Kostenlose Porno a top selling program

Top 3 Best Selling Health
pornos so he doesn react to Smough death

6 Rules to Live By in Men’s Fashion Video
black porn it is a must have for the ingenue look

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir