Да опознаем Пратениците на Аллах (с.а.с) – 5

Продължение:

Аллах (с.т) не приема друга религия освен Исляма.

В Свещения Коран Той (с.т) казва: „А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.” (Али Имарн – 85).

От това знамение се разбира, че единствената приета религия при Аллах (с.т) е исляма. Всички пророци и пратеници следваха ислямската религия, но шериатите (т.е. законодателствата) и книгите, с които бяха изпретени са различни. Ето за това, които приеме друга религия и закон, освен тези, които Аллах е заповядал на божиите пратеници, той става неверник.

А ако някой каже: Нали Юсуф осъди брат си според царския закон? Тогава ще му отговорим:

Аллах (с.т) казва: „Така Ние подучихме Юсуф на хитрост. Нямаше да вземе своя брат според царския закон, освен ако Аллах не пожелаеше.” (Юсуф – 76)

 

How to Apply Avril Lavigne Makeup
Porno Filme He her partner of 6 years and new fianc

Get the best out of BOGO deals
xhamster Computer Technology in Fashion Marketing

Is there such thing as a
Einfachporno.com Joe’s declined by 3

My Lovely Ugg Classic Tall Boots
Porno kimbesa2 to hubpages

Things That Suck About Being Stacked
Kostenlose Porno I always found mine to be really comfortable too

The finer points of shooting runway fashion
pornos Hope you find something you’d like to wear

John Olshefski Bio Huntsville City Council Election Candidate
blackporn sd450 and even sd30 computer elph video cameras you have thicker live view screen screens and conseq

Hairstyles For Your Face Shape
black porn wool or slinky winter knits

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir