Декларация на Висшия мюсюлмански съвет

Декларация на Висшия мюсюлмански съвет

Из: http://www.genmuftibg.net/bg/
Вторник, 19 Юни 2012г. 11:33ч.

Ние, членовете на Висшия мюсюлмански съвет, пряко избрани от представителите (делегати) на мюсюлманската общност в Република България на проведената през февруари,
2011 г. Национална мюсюлманска конференция и действащи в качеството си на централен колективен ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в Република България, позовавайки се на правото на вероизповедание, като основно, естествено и демократично човешко право гарантирано от Конституцията на Република България, Закона за вероизповеданията, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Европейската конвенция за правата на човека, водени от чувството за обществена отговорност, социална справедливост и религиозна толерантност, полагайки всички необходими усилия за изграждането на авторитета на България пред Европа и света, имайки претенциите за най-дълбоко познаване на мюсюлманката общност в България с нейната история, бит, култура и традиции, както и отчитайки нейната динамика и настроения през периода на демократичния преход, заявяваме следното:
1.    Отчитаме явлението нарастваща ислямофобия през последните 10 години в глобален план и зараждащата се тенденция за пренасянето на това явление в национален мащаб и изразяваме безпокойството си, че с опитите за създаване на подобни настроения и тенденции, както и на толерирането на такива се създават бариери в развитието на религиозната толерантност в България.
2.    Считаме, че е погрешно да се съпоставя състоянието на мюсюлманската общност в България с това на мюсюлмански общества и общности живеещи в други точки на света, тъй като съществуват твърде различни налични обстоятелства, най-вече в политически и социален аспект. Подобно сляпо отъждествяване би довело до грешна и объркваща представа за реалното състояние на мюсюлманската общност в България сред гражданите в страната ни и би породило неправилна представа и предпоставки за ислямофобия.
3.    Силно сме обезпокоени от факта, че са отправени официални обвинения срещу служители на Изповеданието –  мюфтии, имами, лектори и преподаватели, както и срещу редови мюсюлмани, че застрашават националната сигурност, обществения ред и подкопават устоите на Конституционно установения  ред в  България, като насаждат етническа и религиозна омраза. Силно сме притеснени, че с подобни обвинения се уронва авторитета на религиозната институция на мюсюлманите, като същевременно се подлага на постоянно съмнение авторитета на тези обществено ангажирани личности, на които мюсюлманската общност и администрацията на изповеданието разчитат особено много, и имат нужда от тяхната административна и религиозна компетентност за ефективното упражняване на гарантираното право на вероизповедание – колективно, публично и чрез обучение.Твърдо подкрепяме тези наши колеги, служители и редови мюсюлмани, тъй като сме убедени в тяхната почтеност и в добронамерените им усилия за благоденствието на мюсюлманите и на целия български народ.
4.    Убедени сме, че на фона на засилващите се дебати, поставящи под съмнение съществуването на успешни мултикултурни модели в Европа, България има уникалната възможност да се превърне в държава – пример, за което голяма заслуга имат гражданите изповядващи ислямската религия и най-вече техните местни и регионални представители, ръководещи религиозния им живот.
5.    Твърдим, че мюсюлманската общност в България има значителен принос за изграждането на демокрацията в България през последните 22 години, както и за приемането на страната ни в Европейския съюз, като изключителна е заслугата на работещите за религиозното усъвършенстване на мюсюлманите. Най-отговорно заявяваме, че активността на мюсюлманската общност ще продължи да допринася за повишаванетона авторитета на страната ни в Европа и света.
6.    Силно се надяваме на мъдър и обществено отговорен подход от страна на държавните институции в Република България в името на съхраняване на изградените с общи усилия през последните 22 години доверие и авторитет.

Декларацията е изпратена да Президента на Република България, Председателя на народното събрание, Министър-председателя на Република България, Главния прокурор на Република България, Омбудсман на Република България, Председателя на ДАНС, Председателя на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС, Директора на дирекция вероизповедания към МС.

Cool Spring Fashion for Men
Porno Filme silhouette and the latter featuring bountiful and flowery prints

Sephora will celebrate NY Fashion Night Out on September 8
xhamster My son wears a school uniform

How to Teach Word Problems to Elementary Students
kostenlose-pornos ratio of fashion designers depending on gender

Is it possible to mesh being
Einfachporno.com and traditional way of appearing slimmer

Passing And Printing the Buck
Porno the make

Real Estate Investing Clubs Associations
Kostenlose Porno losing McLaren in the process

First Dates Through The Cold Snap
pornos soft turtleneck sweaters

lost in the aftermath of the holidays
black porn With cultural value of different areas

относно Mustafa

Проверете Също

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir