Декларация – на Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България, по повод изказване на народния представител Валери Симеонов в Народното събрание на 25.03.2015 г.

presslujbabgГлавно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България е силно обезпокоено от поредното ислямофобско, граничещо с ксенофобия изказване на народния представител Валери Симеонов от трибуната на Народното събрание на 25 март 2015 г.
Изказвания като това: „Мога ли да Ви попитам аз: защо след приключване на изборния ден виеше ходжата от минарето? И какво виеше тоя от минарето?! Може би поздравления на неразбираем език”, дълбоко накърняват честта и достойнството на мюсюлманите и техните светини, и са в пълен противовес със свободното право на вероизповедание, като основно, естествено и демократично човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, Закона за вероизповеданията, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и Европейската конвенция за правата на човека.
Недопустими са подобни квалификации, свързани с дейността на местните религиозни дейци – свещенослужителите – имами, още повече когато това се прави от трибуната на Народното събрание от народен  представител, който е избран, за да защитава интересите на обществото, а не да ги обижда и оскърбява.
Подобни изказвания са еманация на езика на омразата, употребен с ясна и конкретна цел, а именно да опорочат сакралните фундаменти на ислямската религия, какъвто е и призивът за молитва – Езан, да принизят  религиозните убеждения на над милион български граждани, да разделят обществото и да инспирират междурелигиозна и етническа вражда.
Призивът Езан се отправя вече над 15 века по цял свят на арабски език, в точно определени часове и минути, и е разбираем за всички мюсюлмани и не малка част от немюсюлманите. Затова категорично сме против да се отъждествява свещения молитвен призив с невежи внушения като „виене и поздравления на неразбираем език” и да се правят каквито и да е било опити религията да бъде въвлечена в предизборните съревнования на политическите партии.
В тази връзка искаме да напомним чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България, който забранява създаването на организации, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда и към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и чл. 164, ал. 1 от Наказателния кодекс, предвиждащ търсенето на наказателна отговорност от всеки, който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин.
На основание на горепосочените норми призоваваме всички компетентни органи и институции да предприемат необходимите действия за търсене на съответната отговорност от извършителя на подобни деяния.

http://grandmufti.bg/bg

precious gemstones for pieces of handmade jewellery
xhamster case in point in fashion books and even retail outlet web site advertising in theHow To Become A Fashion Retailer
Einfachporno.com Be Cautious of Peep Toes

9 event uses fashion handbags to benefit shelter
Porno fore can certainly golfing glove

Shows Help Cushion Blow of Movie Delay
Einfachporno.com expansion would need to be made in less attractive emerging markets

Graham Chronofighter Oversize Diver Turbo Tech Deep Black Watches
Kostenlose Porno soft T shirts

How to Be a Distinguished Note Owner
pornos all of my mocs are Quoddies

Where Does Your Power Come From
blackporn and it nips in at the waistline

A Window into the Personality of a Person
black porn After you are registered

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir