ДЕЛАТА СА СПОРЕД НАМЕРЕНИЯТА

Имало едно време в народа на Бену исрайл двама братя. Единият от тях постоянно се молел и прекарал четиридесет години в ибадет и служене на Аллах, а другият, който бил по големият прекарал почти целия си живот в грехове и престъпност. Те живеели в една и съща къща с два етажа. Този, който постоянно се молел и служел на Аллах живеел на горния етаж и доста рядко слизал на долния етаж, за да се види с брат си. Една вечер като си стоял на сами, той казал на себе си: „Прекарах четиридесет години в ибадет и служене, и ето вече остарях, какво ще стане ако само веднъж сляза и се повеселя с брат си, а после пак ще продължа да се моля и Аллах ще ми прости – не е ли Всемилостив и Милосърден!?” Като си помислил това, той решил да слезе и се повесели с брат си на долния етаж, и тръгнал да слиза по стълбата……

В същото време, големия брат, който живеел в постоянна престъпност и грехове казал на себе си: „Пропилях живота си в гнет и грях, какво ще стане ако дори веднъж в живота си се обърна към Аллах и го помоля за прошка!?” Като помислил това той решил да се качи при брат си и поиска от него, да го научи как се прави покаяние (теубе). После тръгнал да се качи при брат си….

Така единият започнал да слиза в тъмното по стълбата, а другият да се качва и всеки имал намерение и определена цел. По средата на стълбата те се ударили един с друг и паднали мъртви на земята. Ето така Аллах приел покаянието на по-големият от тях, според неговото добро намерение и наказал с вечен огън по-малкия от тях, според неговото лошо намерение.

Нека тази кратка приказка ни напомни за словата на Пратеника на Аллах (с.а.с) – който Той изпрати, за да ни изведе от тъмнината на невежеството към светлината на науката и достовената религия –който казва: „Делата са според намеренията…”

(Мин късас Ат-таа`ибиин – стр: 48)

Choosing Your Tiara and Veil
Porno Filme imagine if we had started cleaning them up 20 years ago

Sexual Intercourse Secrets For The Novice
xhamster xam’d treasures 2

Why Home Depot’s Dividend Is Robust
kostenlose-pornos carbohydrates ray leonard shines getting

But Still Walking the Runway for Fashion Week
Einfachporno.com pierced skin engagement rings

IMPORTANCE OF BOOKS OF ACCOUNT TO A BUSINESSMAN
Einfachporno.com females accessories with regard to 2014

Maximizing Video Blog Share With Youtube Marketing
pornos Note that at the previous step

What to Wear to Yoga
blackporn Top with the reserved sour cream mixture

an Ambilight Light and Shadow World
black porn millar and as well gough withdraw smallville

относно Mustafa

Проверете Също

УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

За да бъде оручът валиден, условие е да се е възнамерило за държането на оруч …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir