ДОКОГА ЕЗИЧЕСКИ ПОКЛОН ПРЕД МАРТЕНИЦАТА?

marteniciОтдавна исках да напиша статия за мартениците, всъщност против тях, но никъде не намирах радушен прием. Някак си „неудобно било”, „това било българска традиция”, „не можело да се опълчваме явно против българщината” и т.н. и т. н. С усилие потискам недоволството си при вида на тълпите около сергийте за мартеници на 28 февруари и 1- ви март.
Новото тази година е, че традиционните „Пижо” и „Пенда” са заменени с „дяволче” и „ангелче”!?. „Страхотна” идея, нямам думи! Учудвам се на българите-християни за преклонението им пред езическите символи, вярвания и обичаи, наричани български или християнски традиции, а всъщност – противостоящи на християнските принципи. Че това е езически обичай е ясно не само от двете легенди, които се ползват като обяснение, но и от смисъла , който се е влагал в миналото, пък и сега.Ето накратко легендите:
„Баба Марта” (месец март) била сестра на братята Голям и Малък Сечко (месеците януари и февруари), които живеели в планината. През месец март, млада овчарка не послушала съвета на свекър си, да не изкарва овцете в планината и си навлекла гнева на Марта, която се почувствала подценена. Поради това тя се разсърдила , развилняла се и замразила овчарката и овцете. От тогава, народът, за да я омилостиви, в началото на нейния месец започнал да връзва на дърветата пресукан бял и червен конец.
Другата легенда е с патриотична насоченост, възникнала в началото на миналия век. След нахлуването на хазарите, синът и дъщерята на Кубрат – Баян и Хуба останали под татарска власт. Аспарух, Кубер и Алцех потеглили на юг. Предварително се уговорили, че ще изпратят вест, когато намерят хубава земя. Хуба получила известие и заедно с брат си избягали. Дошли до брега на река Дунав. За да съобщи, че са близо Баян вързал бял конец на крачето на един гълъб. В това време бил улучен от стрелата на хазарски преследвачи. Краят на конеца се обагрил от кръвта. В това време се появил Аспарух с войската си и те били спасени. Аспарух завързал крайщата на червения с белия конец и заявил пред войската, че това е знакът българите да не се разделят. От тогава на 1-ви март българите се закичват с червено-бели мартенички за радост, здраве и успех.
Съвременният българин, който толкова много държи всичко да види и пипне, с умиление пренебрегва едни толкова неясни, неточни и нереални обяснения, само защото са съчетани с пожелания за здраве и успех. А той много държи на здравето, независимо, че не се грижи чак толкова, като знаем колко пуши и пие, но какво му пречи, някой да му пожелае „здраве”, пък и нали трябва да мисли позитивно, „може и да му се случи”. Мартениците са народна, но не християнска традиция. „ В съвременния български традиционен календар обредът се практикува на 1-ви март и съхранява древна пролетна магия” (Мартеница thracians.net) – (магията е мнимо, свръхестествено явление, призоваване на тайни сили да направят някому зло или добро, чрез определени заклинания, билки, обреди, вълшебство, чародейство). „Празникът на „Баба Марта” е свързан с езически култ към природата с пожелания за здраве и плодородие. Такъв обичай е познат още от тракийска и елинска древност. Усуканите бели и червени (вълнени) нишки се правят с магическа цел за отблъскване на зло. Мартеницата не е никак безобидна, както изглежда на пръв поглед. Тя е “бяла магия” ( магия за добро) или за разваляне на “черна магия”(за зло), своеобразен амулет срещу злите сили и окичването с мартеница е магически ритуален акт: вярва се, че предпазва човека, чрез механизма на контактната магия (сп. „Маргарита” брой 3(10), 2002) .

32984_martenica-21

В езическите вярвания цветовете имат строго определен смисъл: червеното означава кръв, живот, бялото – чистота, щастие. Обричането и заклинанията, които се правели при изработването на мартениците са недопустими практики от гледна точка на християнската вяра. Защо и как са се приготвяли тези конци: Старите българи вярвали, че в природата съществува зла сила, “лошотия”, която се събуждала през пролетта. На мартениците се приписвала магическата сила да предпазва от “лошотията”. „Старинният обичай изисквал бялата вълна за мартениците да се събира от пасищата на стадата, където кичури овча вълна са останали по храстите. Така вълната е “поела” магическа сила от природата и от звездите. После част от нея се оцветява в червено. Накрая бялата и червена нишка се изпридат и пресукват заедно. Докато ги преде и усуква, жената изрича обредни заклинания”.
И макар, че днес мартениците не се приготвят точно според обичая, достатъчно е, че отвличат вниманието, очакванията и надеждите на хората в неправилна посока. Ако сме християни, ще зачитаме думите, казани в Галатяни 3:28 : „Няма вече юдеин, нито грък, (бих казала българин, арменец или турчин или каквато и да е народност ) няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса”. За да ни избави от разочароващите последици на увлеченията по греховни измами, Бог ни предупреждава още в първата си заповед: “Аз съм Господ Бог твой; Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водите под земята (Второзаконие 5:7-8). А това, че мартениците са своеобразен кумир , на който се отдава поклон и се очаква по магичен начин предпазване от зло и осигуряване на здраве, вярвам, че е ясно. Някои могат да кажат, че това е само едно суеверие – празна вяра, но тук при изработването им са се използвали заклинания и магии, което направо ги изстрелва в графата окултизъм – твърде сериозно отклонение от Божиите изисквания: “Да не се намира сред тебе…никой чародей, астролог, гадател или омойник , никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който върши тези дела е омразен на Господа…” (Второзакиние 18:10).
Какво е отношението на българите сега? Във форум родител споделя, че заявил на учителката, че поради християнските убеждения в семейството, дъщеря им няма да изработва мартеници. Във форума започват разисквания:
За: Мартеничките са за децата… да мечтаят. Няма нищо лошо човек да си помечтае. Оставете ги и без това животът е сив и труден. Да не ги лишаваме от малкото щастие. …Ако сте българи, ще приемате и митовете и легендите. Човек трябва да помни традициите си и миналото си…и да се гордее…Българи ли сте или…”
Против: „Напълно съм съгласен с това, което са направили. Радвам се, че някой е дръзнал да каже истината такава, каквато е, а не да продължаваме да си затваряме очите за нещата, които пречат за благословението на страната ни и дори й носят проклятие”.
За: „Баба Марта е официален български празник, подкрепян напълно от българското християнство. Баба Марта е част от християнската традиция , оцеляла от незапомнени времена.”
Против: „В нашият фолклор, (който е много колоритен и интересен) има доста суеверие. А суеверието носи само вреда”.
За: „Какво не й харесвате на Баба Марта, вие учете децата на любов и състрадание.Това, че са се закичили с една мартеница няма да накара Бог да се отрече от тях, нито те от него. Ами тогава и дядо Коледа им кажете, че няма, защото и той няма нищо общо с християнството. Не се заплитайте в детайлите и не се хващайте за дреболии. Важна е същността на християнството – любов и разбирателство”
Такива са възгледите сега – за и против! Време е християнството в България да се изчисти от езическите си и окултни традиции, които години наред са се примесвали с Библейските истини. Обаче „по-скоро от вярата си ще се откаже, отколкото от навиците си”, се казва в една грузинска пословица. Да си истински българин не означава, че трябва да спазваш сляпо всички традиции и обичаи, било то хубави или не, само за да се харесаш на останалите. Защо е толкова важно да се отречем от мартениците? За някои това е дреболия, други го възприемат едва ли не като кощунство срещу българското. Но трябва да кажем, че това не е никак незначително. В Божието Слово, което е пътеводител за всеки християнин, се казва: „И пази повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденствуваш, ти и потомците ти след тебе, и за винаги да се продължат дните ти на земята…”
След като българските обичаи за здраве и благоденствие са толкова много, защо ние сме една от най-бедните и болни нации, мислите ли, че няма връзка между това, което правим и това, което Бог иска. Цяла година стотици жени в България правят хиляди мартеници и очакват това да донесе радост и здраве на тези хора. В пресата се дават обяснения, как всеки сам може да си направи мартеници. Но Библията казва: „не отивайте след други богове….. и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си”(Еремия 25:6). „…защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.” (Изход 15:26). и „Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите…” (Изход 15:26). Ако смятате, че това са старозаветни закони, ще цитирам думите на Христос: ”да не мислите, че Съм дошъл да разруша закона или пророците; не Съм дошъл да разруша, но да изпълня” (Матей 5:17). Бог не е безразличен към нашето поведение „Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?” ( Яков 4:5). За езическите ритуали Павел казва: „… заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от живота на Бога поради невежеството, което е в тях…” ( Ефесяни 4:17) .
След като с любов и загриженост Бог ни призовава: „Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог и няма друг” ( Исая 45:22) не следва ли да се замислим сериозно и да се отзовем на Неговия призив. Ако сме истински християни няма да имаме нужда от измислени празници за да се радваме. Нека говорим истината за мартениците, защото всеки ще отговаря за делата си и за това на какво е учил децата си, а и хората около себе си! И като знаем, че „Всичкото писание (Библията) е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата” (2 Тимотей 3:16 ) на практика да се противопоставим и да не се поддаваме на масовото внушение на езическите послания в съвременното ни общество?
Е, брате и сестро, как утре ще реагираш, когато приятелката ти, колежката ти или съседката се втурне да ти закичи мартеница?

Източник: http://www.hristiqni.com/lyubopitno-sp-804382584/1281-dokoga-ezicheski-poklon-pred-martenitzata#ixzz2O4z6oJGi

Remember to Stress the Heroics of America When Discussing 9
xhamster ian poulter’s mad playing wardrobe

How to Clean Nylon Spandex Contour Bras
kostenlose-pornos weight watchers recipes

best way to utilize to get started
Einfachporno.com shelled crab little finger agenda meal

Night Out takes the city by storm on September 6
Porno despite the breadth of YouTube

Save at 2 G’s sidewalk sale
Einfachporno.com A single strand of pearls was another important accessory

Six new innovative fashion labels featured at Launch NYC Fall 2014
Kostenlose Porno Does the tree

Choosing Sunglasses For The Shape Of Your Face
blackporn the problem is quickly solved

Exclusive Clothes Bought with Discount Codes Enhance Beauty
black porn I can get that for free

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir