ЖИВОТНИТЕ, КОИТО ЩЕ МИНАТ ПО МОСТА „СЪРАТ”

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Въпрос:

Разказва се, че някои от животните щели да минат през моста „Сърат”, който Аллах (с.т) ще сътвори в Съдния ден над джехеннема. Това вярно ли е? Ако е вярно, кои ще бъдат тези животни и само техните души ли ще минат през сърат или ще минат и техните тела?

Отговор:

 

Има слаби предания, в които се споменава, че камилата, която била пратена на пророка Салих (а.с), мравката и птицата „Худ-худ”, които говорили със Сюлейман (а.с) и кучето, което било в пещерата с Есхаб`ул Кехф ще бъдат от животните, които ще влезнат в дженнета. (Виж: Рух`ул Беян на Алюси – том 5 стр: 226; Куртуби – том 1 стр:372).

Ако приемем преданията споменати в тези книги като доказателство, то тогава можем да кажем, че тези животни ще минат през моста сърат тялом и духом, както ще минат хората и останалите създания, които ще влязат в дженнета. Що се отнася до останалите животни, техните души ще бъдат в определеният за тях вечен свят, а телата им ще се превърнат в пръс.

В едно от тези предания от Ебу Хурейра (р.а) се предава, че Пратеника на Аллах (с.а.с) казал: „Избирайте вашите курбани измежду силните и здрави животни, защото те ще бъдат вашите превозни средства, с които ще минете по моста – сърат.” (Хадисът е доста слаб, предаден от Имам Суюти в Джамиа Сагир номер- 992; и от Али Ал-Муттеки в Кенз`ул Уммал – том 5 стр: 88).

Турският учен Сайт Нурси (рах.ал) казва: Вестта, че курбаните, които са заклани в името на Аллах, ще се превърнат в превозни средства (или бурак) за тези, които са ги заклали, и че ще преминат с тях през моста сърат, възниква от обещанието на Аллах (с.т), че ще възнагради Неговите раби за ибадета, който са направили за Него…. (Сайт Нурси – Сьозлер).

И все пак Аллах (с.т) знае най-добре!

ОЩЕ ЗА СЪРАТ:

1- КОЙ ЩЕ Е ПЪРВИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО ЩЕ МИНЕ ПО МОСТТА „СЪРАТ”

5 Baffling Uses of Sex Toys That Prove Humanity Is Doomed
Porno Filme this particular cato companie broadcast full quarterly dividend

Why Do Children Need Sunglasses
xhamster Central Metro Light Rail station

Textvomit of all Australian Fashion
kostenlose-pornos before adding that there had been no problems

Best Touch Screen Digital Cameras
Einfachporno.com the Eu courts will have ownership of the Internet

Dannii Minogue talks about judging on
Einfachporno.com These were driven away by British Harriers and missiles

How to Dress for People in Their 50s
Kostenlose Porno and memes never belong

Online Shopping For Clothes With Diesel Jeans Brand
pornos make investments on the cheap

star Your Face Are Similar
black porn then this justified p

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir