Известен учен прочете Корана, затвори се в своята лаборатория и направи две големи открития….

Зехтинът (или маслиновото масло) излъчва светлина в тъмното,  пшеницата се складира със свойте стебла и години наред издържа без да се разваля….

Тези открития са намерени от Пр.Др.Абдул Меджит Беляд….а причината за неговите разследвания е КОРАНА.

 

Пр.Др. Беляд започнал свойте разследвания след като прочел от Корана сурата Юсуф, в която се разкзва, че фираонът на Египет видял видение (сън), в което седем мършави крави, които излезли от река Нил изяли седем охранени крави, и седем изсъхнали класа изяли седем зелени….

 

 

В Свещения Коран се казва следното:

 

“Юсуф, о, правдиви, разясни ни [видение] за седем охранени крави, които ги изяждат седем мършави, и седем зелени класа, и други ­ изсъхнали. За да се върна при хората и да узнаят!”

Рече: “Седем години ще сеете както обикновено и каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко за ядене.

 

Сетне ще дойдат подир това седем тежки години, изяждащи подготвеното за тях отпреди, освен малко, което ще запазите.

 

Сетне ще дойде подир това година, в която ще бъде пратен дъжд на хората и през нея ще изстискват [плодове].” (Сурата Юсуф 46-49)
Разследването на Пр.Беляд продължава вече пет години…

В това негово резследване той открива истинската тайна, която се разказва в Корана…Съхраненото без класове зърно въпреки, че остава здраво то загубва свойте генетични свойства, и дори да беде засеено (след дългото изминало време), то или въобще не пониква или не дава никакъв плод и реколта. А съхранетото с класове зърно запазва свойте генетични свойства и дава своята реколта както преди миналите (седем) години.

Изворът на второто откритие, което направил Пр.Др. Абдул Меджит Беляд е тридесет и петото знамение от сурата Нур, в което много ясно се споменава, че маслиновото масло излъчва светлина без да е докоснато от огън….В разследването си той открил, че маслиновото масло има самостоятелно сияние, което се засилва след като бъде стоплено със огън…..

Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш блестяща звезда. Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно, нито западно. Едва докоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората ­ Аллах всяко нещо знае….” ­

Разследванията му са одобрени от Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространствоНАСА

Превод: www.islamofbulgaria.net

Latest Fashion Trends and Gussi
Porno Filme past kid newspapers influence on teenager fashion accessory

Q4 2008 Earnings Call Transcript
xhamster dated sweetener snacks recipke

How to Get Pills out of Jeans
Einfachporno.com dutch the fashion industry domicile lacoste features new season placed

On the purple carpet at Nickelodeon
Porno they might not look good on your dress form

Warmer Than Wool And A Joy To Work With
Einfachporno.com gentlemen wearhouse inc

Fill Your Fashion Accessories Collection
pornos Kohl’s renovated 100 stores during 2011

Italian Soccer has a rich tradition
blackporn low heeled shoes

How to Find a Pair of Jeans that Fits
black porn her own size 4 body

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir