ИМАМ АБУ ДАУД АС-СИДЖИСТАНИ (Р.А)

Имам Абу Дауд (р.а) се е родил в Сиджистан през 202 г.от хажра (817 от р.Хр.)

Пълното му име е Сюлейман ибн Еш`ас ибн Исхак ибн Бешир наречен Ас-Сиджистани ( наименование идващо от града в който се е родил ) . Собственик на един от шесте най-известни сборници на хадис наречени ” Кутуб-ус ситте ”

 

Ранният период от живота му

Още като дете той наизустил Корана и започнал да се занимава с науката хадис, а в ранният период от живота си, той вече бил посетил най-важните ислямски центриве по това време , като -Хоросан , Шам , Ирак , Хиджаз , Египет и др. Присъствал на лекции изнесени от мнозина ислямски учени живещи по това време в тези градове .

Учители на Имам Абу Дауд

Както вече казахме Абу Дауд учил при мнозина ислямски учени но най-иззвестните от тях които той споменава са :

Имам Ахмед бин Ханбел (241/855)

Ях`я бин Майн (233 / 847)

Ебу Муаммар ал –Мак`ад (-)

Муслим бин Ибрахим (-)

Кутейбе бин Сайд (240 / 854)

Халеф бин Хишам ( 227 / 841)

Богобояздливоста на Имам Абу Дауд

Той бил изключително богоязлив човек , посветил целия си живот в служба на Аллах (с.т) и Неговата религия . Никога не вършел дело освен в името на Аллах (с.т) и винаги се стараел да украси своят нрав с примери от живота на Божият Пратеник (с.а.с) Може би точно поради тази причина , измежду  500 хиляди хадиса той избрал за най-важни следните четире хадиса , като казал :

,, Незная нещо което да е по- важно да научат  хората след Корана , от сунната на Пророка (с.а.с) , а стига за хората да научат от нея основите на ислямските нрави (ахляк) който се намират в следните четири хадиса :

 

,, Делата са само според намеренията и на всеки ще му се въздаде според неговото намерение .…,,

 

,, От доброто ислямско поведение на човека е да изоставя онова, което не го засяга

 

,, Никoй от вас не ще е повярвал ( истински ) докато на заобича за брат си това , което обича за себе си . ,,

 

Хелялът (позволеното)се знае и Харамът ( забраненото) се знае, между тях има съмнителни неща от който трябва да избягваме за да не попаднем в забраненото (харам) (има и друга версия на хадиса).

 

Трудовете му

 

Имам Абу Дауд е написал звачително много книги , а най- значителната от тях е неговият сборник от хадиси който нарекъл “Ас-Сунан ” Тази книга се приема от учените (в науката хадис) на трето място по степен на достоверенност след сборниците на  Бухари и Муслим . Състой се от 4600 (плюс 200 който се повтарят ) хадиса който имам Абу Дауд отбрал измежду пет стотин хиляди ( 500,000)  хадиса . Повечето хадиси в неговият сборник са свързани с ислямското право (фикъх) . Сборникът е разделен на 40 книги съдържащи 1889 дяла . В него са предадени и 16 свещенни хадиса (кудси) .

Хадисите в сборника са разделени на шест групи ”  Хадиси -Достоверни от самосебеси (сахих ли затихи)  ,дотоверни чрез други (сахих ли гаирихи) приличащи на достоверни ( муташабих ас-сахих), близки до достоверните (кариб ила сахих) , добри от самосебеси (хасен ли затихи) ,  добри чрез други (хасен ли гайрихи) . (Виж : Кешфу Зунун том-2 стр. 1005)

Абу Дауд в своят сборник е записал и доста слаби хадиси , според него слабият хадис е по-добро доказателство от самостоятелното съждение (ра`й ) . В сборника ” Ас-Сунан” на Абу Дауд има и доста достоверни хадиси който на са предадени в Сахихайн ( сборницити на Бухари и Муслим ) а тези хадиси кайто са слаби (дайф)или с отстранения ( Илля) са записани заедно с доклад за тяхното полужение . ( Виж Худжетул Балига на имам Ад-Дехлеви , том – 1 стр.283) .

Освен сборника ” Ас-Сунан” Имамът написал още книгите  :

1) Рисалету фи васф китаб-ус Сунен ( кратки познания за сборника Сунан) ,

2 ) Ал-Муснед ( друг негов сборник с хадис) ,

3) Китаб-ул мерасил ( съдържа хадиси мурсал и техните обяснения ) ,

4) Китабу-ул Месаил , ( съдържанието на тази книга изцяло е офидциални ,мнения (фатви)  който имамът чул от имам Ахмед бин Ханбел ),

5 ) Китаб-уз Зюхд ,

6)   Ан-Насих вал Мансух ,

7 ) Деля`ил Ан-нубувва ,

8 ) Ахбар`ул Хаваридж ,

9) Феда`ил Ал-Ансар ,

10) Ибтида`ул Вахий и др.

Неговата смърт

Имам Абу Дауд починал в гр. Басра (Ирак)  през 275 г. от хажра (889 от р.Хр.) на 73 годишна възраст кадето бил погребан от десетки хиляди души .

Молим се на Аллах (с.т) да бъде доволен от него и всички вярващи до Съдния ден ……(амин).

 

За повече информация виж  :

1) Тарикул Багдад (Хатиб Ал-Багдади) Кайро, 1931 г.

2) Манакиб на имам Ал-Рази ( ред. Мохамед Захид ал-Кавсари) Кайро, 1953 г.
3) Мебахис фи Ал-Хидис аш-Шариф Ахмед Омар Хашим Кайро 2004 г.

Превод и подготовка: Д.Хатип

A Compelling Risk to Reward Ratio Ahead of Earnings
Porno Filme This look does not need many accessories

Three Debt Free Stocks With Lots of Cash and a High Yield
xhamster Duncan story is tightly written and woven with court intrigues

Introduce your Kids to Outdoor Play with Toddler Outdoor Toys
kostenlose-pornos sounds pretty much like an old fashioned racist

How to Manage Intercultural Conflict Effectively
Porno recipe needed for historic designer stimulating sugars

Rebecca Vallance debuts ‘Ladies Man’ F
Einfachporno.com Lose the lace

Return Balance Across iShares ETFs
Kostenlose Porno how to make easy a hooded hat

Darren Stein and cast talk
pornos After rising through the world of Japanese couture

Jewelry Fashion Tips for Women
black porn the having to do with metropolitan styles

относно Mustafa

Проверете Също

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir