ИМАМ ИБН МАДЖА (Р.А)

Собственик на един от шесте сборника на хадис и известен учен в науката теусир ( коментар на Корана)  . Цялто му име е Мухаммед бин Язид ал-Казневи наречен още с кунията (призвището) Абу Абдуллах  . Нямаме достатъчно знания за неговият живот , знае се само че е роден в село наречено Казвин през 209 г. от хиджра (824 г. от р.Хр.)

Учените са в ихтиляф (разногласие) , от къде идва наименованието му Ибн Маджа . Една група от тях са на мнение , че Маджа е името на баща му а друга група твърдят , че това е името на дядо му . Най-близо до истината са трета група който казват  , че това е прякор на баща му и Аллах знае най-добре .

Учителите на имам Ибн Маджа

Ибн Маджа в една от свойте книги споменава , че пътувал до следните ислямски градове – Басра , Багдат , Мекка-и Мукаррама , Шам , Кайро , Хоросан , Рей и др. Като споменава също , че по време на свойте пътешествия той се срещнал и взел уроци от известни личности в науката хадис като ,

Ебу Бекр бин Еби Шейбе (р.а) ,

Ибрахим бин ал-Мунзирий ал-Хазими (р.а) ,

Мухаммед бин Абдуллах бин Нумейр (р.а) ,

Абдуллах бин ал-Муавия (р.а) ,

Хишам бин Аммар (р.а)  и др.

Учениците на имам Ибн Маджа

Следните учени опоменават , че са взели уроци от имам Ибн Мадже ,

Мухаммед бин Иса ал-Абхари (р.а) ,

Аби Хасан ал Каттан (р.а) ,

Сюлейман бин Язид ал-Казвини(р.а) ,

Ахмед бин Ибрахим ал-Казвини (р.а) ,

Исхак бин Мухаммед ал-Казвини (р.а) и др.

( Виж ; Тазкират-ул Хуффаз на аз-Захаби том- 2 стр. 183 )

Неговите трудове

Китаб-ус Сунен на Имам ибн Мадже е един от шесте най-известни сборника на хадис , наречени ” Кутуб-ус Ситте ” . Състои се от 37 книги (глави) който са разделени на 1515 дяла . Сборникът изцяло съдържа 4341 хадиса от който 3002 хадиса са споменати и в останалите  сборници от “Кутуб-ус Ситте “. Повечето от хадисите в този сборник са достоверни (сахих) или приемливи (хасен-ус сахих) . Освен това сборникът съдържа 613 слаби хадиси (ахадис-ул дайф ) и 99 хадиса класифицирани като мункер(отхвърлени ) или меудуа (измислени фалшифицирани ) .  Сборникът е приет за една от шесте книги по средата на

VI век . Хадисите в него са кратки и рядко се повтарят . Мухаммед Фуад Абдул Баки е един от ивестните учени който направили тахкик (разследвания) върху този сборник , той добавил класификацията на всеки един хадис , после  споменал пътят по който класифицирал даденият хадис .Данните по- горе са от неговите разследвания .

Освен Китаб-ус Сунен Имам Ибн Маджа написал още ;

Тефсир-ул Коран ( Тълкуване на Корана )

Тарих-ул Мелиих ( История за сподвижниците на Пророка (с.а.с)

Смъртта на имам Ибн Маджа (р.а)

Ибн Маджа (р.а) починал в гр.Казвин на 22 Рамадан 273 г.от хиджра (887 г. от р.Хр.) На молитвта му дженаза присъствали двамата му братя и синът му Абдуллах .

Молим се на Аллах (с.т) да награди него и всички останали трудещи се по пътя на неговата религия , тези който ги следват и всички вярващи до Съдния ден ……(Амин )

Книги използвани при приготвяне на текста :

1)      Тазкират-ул Хуффаз ( Хафъз аз-Захаби том- 2 стр. 183) Кайро .

2)      Мебахис фии улум ал-Хадис (Омар Хашим) Учебен предмет в ун.Ал-Азхар / 2004-2005 г.

Превод и подготовка: Д.Хатип

Top 5 Styles From Spring Summer 2010 Couture Fashion Catwalks
Porno Filme England in 1880 was at the height of the Victorian Era

Anyone know of a frugal alternative to the Nigel Cabourn Mallory jacket
xhamster Hair Beauty Tips for Plus Sized Older Women

Coach chooses Gwyneth Paltrow to Represent Their Brand
kostenlose-pornos Style and fashion with Abercrombie clothing

New York Company’s CEO Discusses Q1 2013 Results
Einfachporno.com the particular natural holder

How to Write a Rough Draft
Porno but get a lot more than they bargained for when

Relay for Life Fashion Show adds Dazzle
Einfachporno.com While Ai was gone

you Have to be Fit
pornos sharpest dress shoes and a white blazer

Where To Buy A Color Down Comforter
black porn Sessions take place during the school year and summer months

относно Mustafa

Проверете Също

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir