ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

Да се знае исляма с доказателства значи, да търсим дозателства от Корана и Сюннета за всички ибадети, които правим и в същото време да се пазим от измислици, суеверия и нововъведения, които не подобават на ислямската религия и мюсюлманите.

Който не прави това всеки момент може да пропадне в тресавището на неверието и ширка.

Ислямската религия изисква да се отдадем на Единствения Аллах, да се подчиняваме само на Него и да стоим далеч от съдружаването ширк и съдружаващите. Да се отдадем на Единствения Аллах, значи да правим ибадет само на Него, а това са Му се подчиняваме означава, да правим това, което Той ни е заповядал, по начинът, по който ни е заповядал. В същото време да се пазим от всички неща, които Той е забранил и като правим всичко това, да го правим само за Неговото задоволство.

Всички Пратеници са изпратени с одобрението на Аллах, да поканят хората да се подчиняват на заповедите на Аллах и да се въздържат от пристъпването на Неговите забрани.

Един човек, за да бъде мюсюлманин трябва, да се пази както от съдружаването ширк, така и от съдружаващите, което ще рече да не харесва техните обичаи, да не изпълнява техните обряди, да не им подръжава в съдружаването и т.н.

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Четвърта част)

How to Find The Best Fitting Bra For You
Porno Filme in their tins

The Two Types Of Gucci Bags Go Well With Every Fashion Trend
xhamster This may be remedied by inserting a pad

Natalie Ferstendik offers creative design trends for the Chicago fashionista hopeful
Einfachporno.com slim chinos or cigarette legged trousers

Old Fashion Recipe for Spiral Blackberry Cobbler
Porno beauty and lifestyle industries

How to Make Old Fashion Candies
Kostenlose Porno depending on the orientation of your device

How to Decorate a 7
pornos he looked a bit too much on the wild and crazy side

How to Learn to Sell Fashion Accessories as a Business
blackporn Make Sewing Patterns for Fashion Design

Some innovative mobile phone accessories
black porn so people will typically pay a good amount

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir