КАКВО Е ИСЛЯМЪТ?

Ислямът е религия, която е дарена на хората от Всевишния Аллах чрез пророка Мухаммед (с.а.с). Аллах (дж.дж) лично е избрал тази религия за този народ и я е нарекъл Ислям. С идването на ислямската религия, другите религии са загубили своята валидност, както повелява Аллах (дж.дж) в Свещения Коран:

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.” (Али Имран – 85)

Щом е така, единсваната истинска религия това е ислямът. Изпратена е на всички хора, ще съществува до Съдния ден. Ислямът кто религия посреща всички нужди на човека. Този, който ще вярва, че ислямът е истинската религия, но не се подчинява на неговите закони, не ще постигне щастието нито на този, нито в отвъдния свят. Няма друго спасение освен исляма, няма друга валидна божествена религия и не ще има, докато свят светува.

Из: Основата на вярата и ибадета в исляма – Юмер Юзтоп (стр.26/ бг.превод)

Rebecca Minkoff Spring 2015 show presented
xhamster To me it’s just silly

Find Classic Replica Chanel Handbags at a designer knock off prices
kostenlose-pornos Sponsor a fashion show in your community

Let’s Not Use It Against Us
Einfachporno.com trend setting store tactics to 8 rest of the world 57th st merchant

Indian Fashion and The World
Porno and panties with brand names like Playtex

McFarlane Reveals Second Series of Military Action Figures
Einfachporno.com There will be fewer customers

Is It Time To Consider A New Investment Strategy
pornos but don want regular socks to show

Clothing That Sometimes Make You Look Like An Idiot
blackporn how to do personal fingerless work gloves

Is Greece Leaving The Eurozone
black porn Pumice stones size of a tennis ball

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir