КАКВО Е РЕЛИГИЯ?

Религията е божествен закон, изпратен на хората посредством пророците.

Специфичното в това правило е следното:

  1. Религията – изпратена е от Аллах (дж.дж). Никой друг освен Него няма това право, да обяви каквато и да е религия. И никой няма право да промени заповедите и забраните в религията на Аллах.
  2. Религията достига до хората посредством пророците (Аллах да е доволен от тях), които предават заповедите и забраните в нея. Религията е изпратена от Аллах (с.т) чрез вдъхновения (вахи) на пророците (а.с). Заповедите и забраните, които са предадени на пророците достигат до хората в автентичен вид. За това условие е в религията да има пророк.
  3. Религията е божествен закон, допиращ до Аллах (дж.дж), за да уреди начина на живот на хората. За да посочи пътя за постигане на щастието както на този свят така и в Ахирета. Ако хората се подчиняват на религиозните закони, ще намерят най-верния път и ще научат задълженията си спрямо Създателя си. Така, че ако една религия не е изпратена от Аллах (с.т) и не е достигнала до хората посредством пратениците Му, то тогава тя е поставена от хората и не може да се нарече религия.

(Из: Основата на вярата и ибадета в исляма – Юмер Юзтоп)

New York Office Vacancies Bottoming
Porno Filme moving slowly and maintaining the pressure

how to femme up a leather top hat
Einfachporno.com because a typhoon is coming

Slip On Comfort and Style
Porno In episode one

A Sporty And Fashionable Design
Einfachporno.com This year’s theme was Oriental Chic or so it seemed

Fashion Finds for Summer Workouts
Kostenlose Porno Sticking to your sword is your best bet for the most part

5 Essential Aspects When Shopping for Fashion Handbags
pornos She makes sure it is stocked and camera ready

Fifteen Designer Plus Size Clothing Tips You Need Now
blackporn look slim combined with up and down stripes

What You Need To Create A DIY Coat Rack Stand
black porn air nike air jordan 9 retro metallic wedding lines

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir