Как да оползотворим трите свещени месеца?

Какво значат и какво ни разказват?

Слънцето на двете вселени любимия ни пророк Мухамед Аллах да го благослови с мир да го дари, седеше в храма на щастието. Там влязоха една група роби. По това време пророкът на Исляма видя една жена, която целеустремено търсеше нещо. Жената горещо прегръщаше всяко дете, което хване и го пускаше. После откри своята рожба и я притисна силно до любящото си майчино сърце. Ненаситно го прегръщаше, целуваше и притискаше до себе си. Съзерцавайки тази сцена очите на пратеника на Алллах се напълниха със сълзи. Ридаейки посочи с пръст жената, на  сподвижниците, около него и каза: „Виждате ли тази жена?” Сподвижниците (сахабетата) му отвърнаха: „Да пратенико на Аллах.” Той ги попита: „Тази жена може ли да хвърли в ада детето, в скута си?” Сахабетата: „Не, о пратенико на Аллах.” Въз основа на това Светилото на двете вселени каза следните слова, изпълнени с мъдрост: „Аллах е по-милостив от тази жена, не би искал да хвърли своите раби в ада.”
Ето такава главозамайваща милост и способност, да прощава е присъща на Всевишния Аллах, който  е създал в годината някои дни и нощи, за да могат Неговите раби да постигнат, невероятно сакрален душевен порив в своите духовни светове. В тези дни – специални части от времето са препълнени със полъхат, на Неговата необятна милост. Както е известно сред мюсюлманите арабските месеци Реджеб, Шабан и Рамазан са познати като „Трите месеца”.
„Трите месеца”, са като Ахиретски (съдния ден) „пазар”, където търговията е много печеливша, веднъж годишно този „пазар” отваря в продължение на 3 месеца. Печеливши са тези, които го оползотворят, а пропусналите го, са принудени да изчакат следващия сезон. Разбира се, ако доживеят. Както никой не е сигурен, че ще доживее утрешния ден, така и никой не може да гарантира, че ще бъде жив за следващата година. Така, че сега е времето да оползотворим тези 3 месеца, приемайки ги, като последна възможност.
„Трите месеца” са дни на възможности и много благодатен период за печалба. Залагаш едно, печелиш 1000, за да не загубим, тъкмо когато сме на прага на печалбата, трябва да ги оползотворим максимално.

Готови ли сте за „Трите месеца”?

През тези свещени дни мюсюлманите трябва да се поздравяват, да се канят на гости, децата трябва да бъдат радвани, да се печелят сърцата на бедните, да се посрещат нуждите на нуждаещите се, да се вземе дувата (молитвата) на родители и възрастните хора, истината е, че трябва да изживеем тези месеци, по-живо и плодотворно.
Когато всичко това се върши заедно в атмосферата на състезание не трябва да забравяме и искреността (ихляс). Защото малкото направеното с искреност, е по-висше от многото сторено неискрено.  По този начин обществото ще бъде обгърнато в щастие и ще се създаде духовна атмосфера, и така ще сме подготвили терена за привличане милостта на Всевишния. Извършените ибадети (богослужение), изчетения Коран, изпълнените с ридания молитви отправени към Аллах, пролетите сълзи и молитвите за прошка привличат милостта на Всевишния, както облаците привличат дъжда.
Когато милостта на Всевишния покрие небосвода ви, като дъжд започват да се сипе – благосклонност, милост, подаръци и гостоприемство. Така обливащите ни капки от милост измиват духовния ни живот замърсен от грехове и заблуда.
Щом е така какво чакаме! Хайде заедно да се подготвим, за милостта на Всевишния и всяко благо идващо от Него, като хора на които им е домъчняло, за Всевишната благодат.

Как да оползотворим тези благодатни дни?

1. Да четем колкото се може повече Коран.
2. Да изпращаме „Саляту селам” (поздрави) на любимия ни пророк Мухамед-Аллах да го благослови и с мир да го дари,  надявайки се на застъпничеството му.
3. Да кланяме казая или допълнителен намаз.
4. Да обмисляме причината и целта, с която сме изпратени на земята, и за това къде ще отидем.
5. Заради тези благодатни дни, в които се намираме да желаем силно прошка, за извършените от нас грехове.
6. Да си направим списък с близките ни хора и да се молим за тях.
7. За да оползотворявайки нощите подобаващо да ставаме за нощен намаз в някои дни от седмицата.
8. През тези дни виждаме, че пратеника на Аллах е говеел повече, от колкото останалите дни и     винаги се е опитвал да върши добро. И ние колкото се можем трябва да говеем и да помагаме материално на бедните.

Идват дните през, които благодатта вали, като порой!

Месец Реджеб
Първият от „Трите месеца” Реджеб значи дълбоко уважение, почит и подготовка. Когато пророкът Мухамед-Аллах да го благослови и с мир да го дари,  достигаше до този месец отправяше следната дува (молитва) „О Аллах! Стори Реджеб и Шабан, за нас изпълнени с добрини и ни позволи да доживеем Рамазана.” В този месец се намира предвестникът на свещените нощи Мирач, Берат и Кадир, ноща Регаиб. Тя е наречена така, защото през нея се разкрива безкрайната благодат и милост на Всевишния.  На 27 ден от месец Реджеб е ноща Мирач. Речниковото значение на Мирач е стълба, място за възвисяване, най-високия пост. В тази нощ милостта на човечеството пророка Мухамед чрез Божествено чудо, от храма Каба в Мека отива в храма Акса в Йерусалим и от там физически и духовно се възнася към Аллах и се среща с Него.

Месец Шабан
Втория месец от „Трите месеца” е Шабан, речниковото значение е раздаване, разпръсване. Според едно предание пророка на Исляма Мухамед-Аллах да го благослови с мир да го дари е казал: „Месец Шабан носи това име, защото преди Рамазан се раздава много милостиня и се вършат добрини”. През месец Шабан е ноща Берат. Думата Берат значи: Лишени от задължения, провинения, спасение от страданията измъчващи духа. Поради ценността на тази нощ много от греховете биват опростявани и затова нощта е наречена Берат. В този месец се сменя посоката на кланяне (извършване на молитва) – къбле, от храма Акса към храма Каба.

Месец Рамазан
Последният от „Трите месеца” е Рамазан, султанът на 11 месеца и най-благодатния от всички. През този месец започва ниспославането на Неговото слово – Свещения Корана, а мюсюлманите са задължени да говеят целия месец. Думата „Рамазан” значи „нажежен камък” и е производна на  думата „Рамид.” Според някои твърдения, както нажежения камък изгаря всичко около него до пепел, така и месец Рамазан изгаря греховете извършени от рабите на Аллах. Според други твърдения думата „Рамазан” е производна на думата „Рамъд” означаваща „валящ дъжд.” Както заради валящия дъжд земята се измива, така и през този месец се измиват греховете на рабите и това е причина месецът да се именува така. По повелята на Корана в този месец е скрита нощта Кадир, която е по-благодатна от 1000 месеца взети заедно. Тази нощ е възвишен подарък от Аллах, за мюсюлманите. За да бъдат оползотворявани всички нощи от месец Рамазан нощта Кадир е скрита в един от тях. Но има достоверни предания оповестяващи, че нощта Кадир се намира в последните 10 дни от свещения месец.   …..Източник: „Заман”

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

-1 – Трите свещени месеца – видео – Др.Мустафа Хаджи

-2 – Навлизаме в трите свещени месеца: Реджеб, Шабан и Рамадан

относно Mustafa

Проверете Също

Мюсюлманското изповедание изпрати хуманитарни пакети в Сирия

Мюсюлманското изповедание за пореден път изпрати хуманитарни пакети в Сирия. Те достигнаха до стотиците семейства, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir