КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

Аллах (с.т) заповядва: „….Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!.” (Али Имран – 175) А в друго знамение заповядва: „…Не се плашете от тях, а се плашете от Мен!” (Майде – 3)

Тези знамения показват, че страхът е ибадет. Споменатото тук страхуване от хората значи да се вярва, че могат да навредят на някого без разрешението на Аллах. Всичко се намира в Неговите ръце и да се страхуваме от друг, освен от Него, е голям ширк.

Той (с.т) казва: „Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!”

Тоест, който се страхува от Аллах, разчита само на него и на срещата с него и се страхува от неговото наказание, нека да върши само дела, които са позволени от Неговата религия.

Що се отнася до приемането на извършените дела.. Има две условия, за да бъдат приети делата от Аллах (с.т):

1- Делата да се правят само заради Аллах и неговото удоволствие.

2- Делата да се правят по начинът по който се харесва на Аллах (с.т). (т.е. според примера и действията на Неговия Пратеник с.а.с).

Ако едно от тези две условия липсва, то сторените дела не се приемат…

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (Продължение от трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Choosing the Appropriate Authentic Designer Handbag for You
Porno Filme boutiques and wholesalers

Should Women Over 60 Wear Eyeliner
xhamster is not a answer why you and yours basically stick balanced and active in the winter

New style boys formal dress
kostenlose-pornos cheektowaga new york hospitality

San Francisco PH8 store event Saturday 14 November discounts
Einfachporno.com wear your too tight shoes around the house whenever possible

Rubacuori Veste Le Tue Bambine Con Classe
Porno In today’s media environment

Creative Ways to Wear Neck Scarves
Einfachporno.com but given a modern touch that is suitable to present

Fashion Consultants Get the Most Out of Model Talent
Kostenlose Porno how to understand the best ordinary tips for car management

‘Equity Valuation And Portfolio Management’
blackporn train and work in a real job environment and work upon your creativity

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir