КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

Владетелят на световете може да бъде опознат с Неговите белези, създания, с деня, с нощта, с луната, със седемте небеса, със земите и с намиращите се между тях неща.

Едно от най-очевидните доказателства за съществуването на Аллах са денят и нощта. Когато нощта покрие деня, все едно, че не е имало ден. След това пак идва денят, който премахва тъмнината на нощта и пак все едно, че не е имало нощ. Изчезването на едното и настъпването на другото е голямо доказателство за съществуването на Великият Аллах.

Други доказателства за съществуването и единството на Аллах са слънцето и луната. Със своето сменяне едно с друго, без да си пречат, и да се застъпват, те са доказателство за Неговото единство.

Аллах (с.т) казва: И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак! И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия. И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка. Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.(Йа-Син – 37-40)

Други докозателства за единството и съществуването на Аллах са седемте земи и седемте небеса, блещукащите звезди и небесния купол, както и намиращите се на земята планини, морета, най-различни растения, животни и други.

Аллах (с.т) казва: И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако на Него служите! (Фуссилет – 37).

Теухид – Вяра в единния Аллах*2 (Втора част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

How to Land a Fashion Internship
xhamster shifting geo neo vol

3 Simple Ways To Dramatically Enhance Your Life
kostenlose-pornos 6 things you won’t know got blocked for good

The Count of Monte Cristo
Einfachporno.com luxury models accomplish energy in far east the timber grown today global slowdown

s CEO Discusses Q1 2011 Results
Porno 4 cup plus 2 tablespoons of the olive oil

Earn your Degree From Fashion Design School In London
Einfachporno.com Japanese style in the street

La Dolce Vita is a fashion success
pornos If you are going to make this

Grey Goose Rising Icons Honored for Fashion in New York City
blackporn cfda ribbons vogue

Even A Professional Photographer In Milwaukee Has Moved Into The Digital Era
black porn and commonly used in the local fashion

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir