КОЙ ЩЕ Е ПЪРВИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО ЩЕ МИНЕ ПО МОСТТА „СЪРАТ”

Въпрос:

 

Кой ще е първият, който ще влезе в дженнета, кой ще мине най-напред по мостта „сърат” и кой ще бъде питан най-напред в Съдния ден?

Отговор:

 

В Свещения Коран се разказва, че хората в Съдния ден ще бъдат разделени на три групи.

1-    Асхаб`ул Йемин – „хората на десницата”, т.е. тези, които ще вземат, книгата в която са записани делата им с дясната ръка.

2-    Асхаб`уш Шимал – „хората на левицата”, т.е. тези, които ще вземат своята книга с лявата ръка.

3-    Асхаб`ул Мукаррабин – „първенците в богобоязливостта и приближените на Аллах”, които ще влязат директно в дженнета.

Отностно това Аллах (с.т) казва:

 

Когато земята се разтърси в трус и планините се разломят на отломки, и станат разпиляна прах, вие ще станете на три групи: едни – отдясно, ­ какво ще е за тези отдясно?; и други ­ отляво, ­ какво ще е за тези отляво?; и първенците [в богобоязливостта], ­ те са първенците [в Рая] ­, тези са приближените [на Аллах] в Градините на блаженството ­ повечето са от предците и малцина от сетните , на украсени престоли, облегнати там един срещу друг...(Коран – 56/4-16)

Хората на десницата са определено тези от хората, които ще влязат в дженнета. А хората на левицата са тези, от които повечето ще бъдат в джехеннема. Що се отнася до третата група, те са тези, които ще влязат директно в дженнета без разпит и питане. Хората от тази (третата) група са пророците, богобоязливите, мъчениците (шехидите) и т.н. (Виж: Ибн Кесир тълкуването на 4-16 знамение от сурата Ал-Уакиа).

В хадис предаден от Енес (р.а) се разказва, че Претиника на Аллах (с.а.с) е казал: „В Съдния ден, аз ще съм този, който първи ще влезе в дженнета.” (Виж: Меджмуа Завайд – том: 7 стр: 349).

А в друго педание се споменава, че след пророците, тези които най-напред ще влезнат в дженнета са слабите и бедни преселници (мухаджири).

А тези, които най-напред ще бъдат съдени в Съдния ден ще са уммата (общността) на Мухаммед (с.а.с). (ВижКенз`ул Уммал хад.ном. 39754).

След всичко, което споменахме по-горе се разбира, че първите, които ще минат по моста „сърат” са тези, които първи ще влязат в дженнета.

И все пак Аллах (с.т) знае най-добер! Слава на Него, Господа на световете!

ОЩЕ ЗА СЪРАТ:

1- ЖИВОТНИТЕ, КОИТО ЩЕ МИНАТ ПО МОСТА „СЪРАТ”

What to Wear for a Large Butt and Stomach
Porno Filme customers often rethink their buying loyalties

Handbags For Women Who Hate Handbags
xhamster there are fashion designers belonging to different schools

How To Get Koolaburra Boots On Sale
kostenlose-pornos In addition to the dub

W Hotels Celebrate Fashion Week
Porno Gotta find that Dragonball

You brought one pair of shoes
Einfachporno.com This isn revolutionary

still king of factory built off road pickup trucks
Kostenlose Porno particularly in California

Chaos to Couture fashion exhibition deepens in the roots of punk culture
pornos which is an event that typically occurs at night

How to Create a Fashion Show
blackporn stone or navy color

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir