КУРБАНЪТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИСЛЯМА – 1

Според изтъкнати мюсюлмански учени задължително (ваджиб) е тези, които отговарят на дадени условия, да заколят курбан от определен вид животни. От повелята в Свещения Коран, отправена към нашия Пейгамбер (с.а.с.): “Изпълнявай намаза заради твоя Господар и (жертвено животно – курбан) коли!”, както и от редица свещени хадиси на любимия ни Пейгамбер (с.а.с.) става ясно, че на мюсюлманите, които имат възможности, им се повелява да колят животно за курбан. Дори е казано: „Този, който въпреки своите възможности, не коли животно за курбан, да не се доближава до нашата джамия” или „О, хора, необхадимо е всяка година всяко семейство да коли курбан”. Освен това трябва да се знае, че нашият Пейгамбер (с.а.с.) никога не е пренебрегвал изпълняването на ибадета „курбан”.

Кои трябва да колят животно за курбан?
За тази цел дадено лице трябва да отговаря на следните четири условия:
1. Да бъде мюсюлманин.
2. Да бъде здрав психически и пълнолетен.
3. Да е отседнал, т.е. да не е пътник.
4. Да притежава определено финансово състояние.

Значението на курбана

Според исляма задължение на всеки мю¬сюлманин е на Курбан байрам да принесе в жертва, споменавайки името на Аллах, животни като овца, коза, крава, камила, които да отговарят на съответните условия по повелята на Аллах, след което две трети от месото да се раздадат на бедните и нуждаещите се. Всевишният Аллах разкрива по следния начин значението на курбана: „И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменава името на Аллах над животното от стадото, което Той им е дал. Ва¬шият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се уповавайте! И благославяй смирените, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат и търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и от¬служващите молитвата, и раздаващите от благата, които сме им дали. И сторихме за вас на обредите на Аллах да бъде жертван едрият добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато (животните) са изправени (за колене). И когато рухнат по хълбок, яжте и хранете и задоволения, и просека. Така сме ви ги подчинили, за да сте признателни. Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата вяра ще стигне до Него.Така той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възхвалявай благодетелите!” (ел-Хадж, 22: 34-37)…Из сайта на Според изтъкнати мюсюлмански учени задължително (ваджиб) е тези, които отговарят на дадени условия, да заколят курбан от определен вид животни. От повелята в Свещения Коран, отправена към нашия Пейгамбер (с.а.с.): “Изпълнявай намаза заради твоя Господар и (жертвено животно – курбан) коли!”, както и от редица свещени хадиси на любимия ни Пейгамбер (с.а.с.) става ясно, че на мюсюлманите, които имат възможности, им се повелява да колят животно за курбан. Дори е казано: „Този, който въпреки своите възможности, не коли животно за курбан, да не се доближава до нашата джамия” или „О, хора, необхадимо е всяка година всяко семейство да коли курбан”. Освен това трябва да се знае, че нашият Пейгамбер (с.а.с.) никога не е пренебрегвал изпълняването на ибадета „курбан”.

Кои трябва да колят животно за курбан?
За тази цел дадено лице трябва да отговаря на следните четири условия:
1. Да бъде мюсюлманин.
2. Да бъде здрав психически и пълнолетен.
3. Да е отседнал, т.е. да не е пътник.
4. Да притежава определено финансово състояние.

Значението на курбана

Според исляма задължение на всеки мю¬сюлманин е на Курбан байрам да принесе в жертва, споменавайки името на Аллах, животни като овца, коза, крава, камила, които да отговарят на съответните условия по повелята на Аллах, след което две трети от месото да се раздадат на бедните и нуждаещите се. Всевишният Аллах разкрива по следния начин значението на курбана: „И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменава името на Аллах над животното от стадото, което Той им е дал. Ва¬шият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се уповавайте! И благославяй смирените, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат и търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и от¬служващите молитвата, и раздаващите от благата, които сме им дали. И сторихме за вас на обредите на Аллах да бъде жертван едрият добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато (животните) са изправени (за колене). И когато рухнат по хълбок, яжте и хранете и задоволения, и просека. Така сме ви ги подчинили, за да сте признателни. Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата вяра ще стигне до Него.Така той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възхвалявай благодетелите!” (ел-Хадж, 22: 34-37) Г.Мюфтийство

 

The Sociopath’s Guide to Owning and Maintaining Classic Cars
xhamster National Photo Company via WikipediaA simpler

How to Dress Age Appropriate
kostenlose-pornos In the first few episodes of the TV show

Stacy Igel of Boy Meets Girl
Porno spider inside your layer 2

Jessica Simpson is the Project Runway
Einfachporno.com not to the color

Liberty Forge Golf Course Hotels
Kostenlose Porno Perhaps a headband or hair clip for color would work

Countdown to Jimmy Choo at H
pornos Dark molasses comes from the second boiling and is thicker

What kind of technology is included when you get a Seat
blackporn this looks and feels much more like the real leather

The 2013 Nissan Maxima 3
black porn Boys Clothing Styles During the 1950 Burda Style

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir