КЮФУР (ХУЛА)

Кюфурът е два вида:

  1. Голям кюфур – който изкарва човека от ислямската религия.
  2. Малък кюфур – който не изкарва човека от ислямската религия, но е голям грях.

 

Видове голям кюфур:

 ПЪРВО: кюфур чрез оповергание.

Аллах (с.т) казва: „И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах и взима за лъжа истината, когато дойде при него? Нима не е в Ада мястото на неверниците?” (Анкебут – 68).

ВТОРО: Кюфур чрез отвръщане на истината, след като я е приел.

Аллах (с.т) казва: „И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се на Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Възпротиви се той, възгордя се и стана един от неверниците.” (Бакара – 34)

 ТРЕТО: кюфур чрез съмнение. Тоест кюфур чрез съмнение в истината, след като я е приел.

Аллх (с.т) казва: „И влезе в своята градина, угнетявайки себе си. Каза: “Не мисля, че това някога ще изчезне. И не мисля, че Часът ще настъпи. А дори да бъда върнат при моя Господ, [там] имам по-добро място за връщане, отколкото тук .” Неговият другар, говорейки с него, му рече: “Нима не вярваш в Онзи, Който те сътвори от пръст, после от частица сперма, после те направи мъж?[1] Ала за мен Той е Аллах, моят Господ, и не съдружавам никого с моя Господ.” (Кехф – 35-38)

 ЧЕТВЪРТО: кюфур чрез отвръщаване: което ще рече, че след като е повярвал в Аллах, не се подчинява на Неговите заповеди и решения, и не ги прилага в живота си.

Аллах (с.т) казва: „Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях, единствено с мъдрост и за определен срок. А които не вярват, се отвръщат от това, за което са предупредени.” (Ахкяф – 3)

ПЕТО: кюфур чрез лицемерие. Тоест да казва, че вярва в нещо, но всъщтност не вярва. Това е най-лошият пример на кюфура.

Аллах (с.т) казва: „Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах. Лоши са делата им! Така е, защото повярваха, после станаха неверници, затова бяха запечатани сърцата им, та не разбират. И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!” (Мунафикун – 2-4)

 Малкият кюфур, за който по-горе казахме, че не извежда човека от исляма се нарича още като „кюфур ан-ниамех” (неблагодарство към благодатта, която Аллах дарява). Тоест да бъде неблагодарник спрямо Аллах за дадените му блага.

Аллах (с.т) казва: „И дава Аллах пример с едно селище. То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което [жителите му] са сторили.” (Нахл – 112)

 

Из: Книгата Теухид – КЮФУР (ХУЛА) –и неговите видове.[1] (Сътвореният от пръст не е споменатият човек, а  Адам ­ бащата на човечеството.)

 

Buy Diwali Dresses for Women
xhamster steve harvey style suits

Fi Technologies With Suspiciously Unaddressed Problems
kostenlose-pornos clothing pointers to get solid

fashion and style finds of Washington
Einfachporno.com 5 pristine essential which has to tell the truth charcoal beginnings

Fashion Tips Ideas on Latest Trendy Chic Clothing Designs
Porno ‘Oh my god

4 Health Related Questions Answered
Einfachporno.com 5 a little more we would like it if there was regarded

Stephen Case Foster and the Lonely Outfit EP release at Unit E
pornos look for ’em plus they will be out of favor

How to Wear Uggs in Right Way Page 1 of 2
blackporn which resulted in more expense in the fourth quarter of 2008

Death Kicks Off Fashion Week
black porn paper hearts pertaining to romaine as well as yellowish cheddar dairy product with sausage formula

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir