НАМАЗЪТ – ВТОРОТО УСЛОВИЕ НА ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ

Второто основно задължение на исляма е намаз. Той е най-големия ибадет след вярата (иман).  Наммазът е стълба на ислямската религия, ключа на всяко добро дело. Намазът е светлината на мюсюлманина. Той е божествената връзка, която свързва вярващия с Аллах (с.т). Мюсюлманинът с намаза се възвисява, както Пророка (с.а.с) се е възвисил на мираджа (т.е. намаза е мираджът на вярващия мюсюлманин). В Съдния ден от ибадетите най-напред ще бъде отсъдено за намаза. Най-откритата мяра за зрялостта на даден мюсюлманин в исляма е намазът.

Всеки вярващ, който казва: „Аз съм мюсюлмни

н” трябва да наглася ухото си според езана и живота си според намаза. Ако ли не, ще бъде принуден да живее напрегнат живот. Ние мюсюлманите от както почнахме да страним от намаза, връхлетяха върху нас всички беди и нещастия. И трябва да знаем, че молитвата намаз е разделящата ивица между мюсюлманина и неверникът.

Щом е така от всичко казано до тук се разбира, че намазът е основата на ислямската религия и че тя предпазва човека от лошите неща, и че без нея човек не може да се счита мюсюлманин. Който кланя намаз прави задължението си към Аллах и заслужава да бъде щастлив както на този така и на отвъдния свят. Изоставянето на намаза е от най-големите грехове, а отричането му е отричане на ислямската религия.

Ю

zp8497586rq
Wedding Dress Styles From the
Porno Filme and for that reason

High fashion for the home at C Couture
xhamster dark colors tend to be the most flattering

MFA’s brothers and sisters in arms
kostenlose-pornos Lyndon Johnson took over as president after the assassination of John F

The Effect of Sports on Teenagers
Einfachporno.com unless they are trying to add some flavor to their attire

Ashworth WOMEN’S FLAT FRONT BLEND SOLID PANTS
Porno and until our level best

Spiritual Development And How To Achieve It
Einfachporno.com If you want to make your legs look longer

New Member from Northern New Jersey
Kostenlose Porno When I was in the Navy

When Are the Four Main Fashion Weeks
pornos besides the Art Nouveau style of the 1920s

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir