НАМАЗ – НЕОДОБРЕНИТЕ (МЕКРУХ) НЕЩА В НАМАЗА

(Неща, които не трябва да се вършат в намаза)

1)  В намаза да се играе с тялото или дрехите, пукане на пръсти, преплитане на пръсти, слагане ръцете на кръста.

2) Прозяване, протягане.

3) Затваряне на очите, гледане надясно, наляво и нагоре (При гледа­не ако обръща гърдите си от къблето, намазът се нарушава).

4) Да се застава на намаз със запретнати ръкави (Жените ако кланят със запретнати ръкави, намазът им се разваля).

5)  Без уважителни причини в намаза да се сяда с кръстосани крака (сядане по турска), клякане, сядане изправяйки нагоре коленете си.

6) Да се кланя намаз срещу лицето на човек и срещу огън, който го­ри в жарово състояние (Кланяне срещу кандило, свещ и лампа не е мекрух).

7) Да се бърше потта и прахта от лицето, да се чеши, да се оправят камъните на мястото на седжде, Тези неща ако се правят поради някак­ва неразположеност, тогава не е мекрух).

8)  На рукю или на седжде да се изоставят броениците или да се че­тат по-малко от три (пъти).

9) Да се намира снимка (портрет) на живо същество пред, над, от

дясната и лявята страна на човек, който кланя намаз; или да се прави седжде върху нещо, което има снимка или портрет на живо същество (не е пречка ако има табло с пейзаж, дърво).

10)  В намаза да се опира на нещо.

11) В седжде без да опира носа си, да опира само челото си.

12)  При отиване на седжде да се опират ръцете на земята преди да са опрели коленете, при ставане от седжде да се вдигат коленете (от земя­та) преди ръцете {ако това (се) прави поради болестни причини, тога­ва не е мекрух).

13)  Да се кланя намаз на пътя, на замърсени места, върху гроб, в близост до мръсотия и място, където няма разрешение от стопанина,

14) Във втория рекят да се чете по-дълга сура или айет (знамение) от този, който е прочетен в първия (рекят).

15) Да се чете и в двата рекята една и съща сура, при положение, че наизуст се знае друга сура.

16)  Във втория рекят да се чете предишна от прочетената в първия рекят сура или айет.

Когато се чете заммъ сура се върви отначалото къмкрая (отгоре на­долу). Например: В п

ървия рекят след фатиха ако (се) чете “Елемтере а във втория рекят “Ли иляфи”, този обратен ред на четене е мекрух.

17) Да се чете една сура в първия рекят, а във втория рекят преска­чайки намиращата се между тях една сура и да се чете следващата сура.

Така че: В първия рекят ако (се) чете ” Елемтере във втория — ко­гато се налага да се чете “Ли иляфи”, прескачайки тази сура да се чете “Ереейтеллези” е мекрух. Но ако се прескачат две или повече сури, то­гава не е мекрух,

18)  Без да е облякъл да наметне на рамото си палтото или сакото си.

19)  В джамията при наличие на място в предната редица, да се зас­тава за намаз на задната редица.

ОЩЕ ЗА МОЛИТВАТА НАМАЗ:

ИЗ: www.vaprosiislam.com

zp8497586rq
Bonjour Cupcakes has gluten free options
Porno Filme implied growth rate from the DCF calculation

Performing Arts Colleges in Florida
kostenlose-pornos the faltering final seasons have slowly washed away

Humane Society of the United States To the Rescue
Einfachporno.com cut out designs and the peep toe look

R star to appear in fashion and beauty campaigns
Porno such as ankle length

Body Jewelry That Is Exotic
Einfachporno.com but may be too fashionable for a more conservative setting

What Clothes Do You Need for Gymnastics
Kostenlose Porno the style company buys progressive dorm property along with

Top 5 Womens Christmas Gifts 2009
pornos Having a personal color scheme simply means determining your colors

Exclusive Clothes Bought with Discount Codes Enhance Beauty
black porn Rose then played a scheduled set

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir