НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА ЧЕТАТ КОРАНА

Аллах (с.т) казва:

Ние го низпослахме ­ Коран на арабски, за да проумеете!” (Коран – 12/2)

А Пратеника на Аллах (с.а.с) казва: „Най-добрите измежду вас са тези, който научават Корана и го преподават на другите.” (Всепризнат Хадис).

Лятото дойде…” казваше дядо ми, „…хайде деца, сега е времето да научим Корана”.  Тези думи ще останат завинаги в сърцето ми, и винаги когато дойде лятото, ще си спомням за моя дядо (Аллах да му дава дженнет и го награди за всичко, което е направил за нас).

Винаги когато чуеше, че летните Коран курсове са отворили врати, дядо ми ни събираше на едно място заедно с останалите деца от махалата и започваше да ни съветва казвайки: „Вижте деца, ние сме мюсюлмани! Аллах ни е създал като мюсюлмани и ние колкото и да му благодарим за това негово напътствие, няма да можем да Му се отблагодарим, но най-малкото, което можем да направим е да спазваме Неговите заповеди и забрани.”

„Корана е книгата на Аллах, която Той (с.т) низпосла на Неговия Пратеник Мухаммед (с.а.с), за да напъти с нея хората и ги изведе от тъмнината на невежеството към светлината на вярата. Ето за това  е фарз (задължение) за всеки мюсюлманин да научи да чете тази книга, за да знае как да се кланя и да прави дуа (да се моли) на Аллах.”

Такова нещо казваше дядо ми. Въпреки, че не си спомням с точност неговите думи, аз помня това, което искаше да ни каже. Днес когато се върна във времето виждам, че повечето от децата, които се намираха там, днес вече са пораснали и постоянно (или от време на време) посещават джамията, а тези деца, чийто родители са останали небрежни тогава, сега ги няма никакви.

Това което разказах е пример от моя собствен живот, и това, което преживях ме научи, че децата са като празни бели листове – каквото напишеш върху тях, това ще прочетеш когато пораснат.

Вече сме в края на Юни и в началото на още едно лято. Дядо ми почина, но днес е наш ред…Нека съберем нашите деца и децата на нашите близки и съседи и им разкажем, че ние сме мюсюлмани, че Ислямът е нашата религия и Аллах (с.т) е нашият Създател. И че Той е Този, който е низпослал Корана, за да ни изведе (нас и всички останали хора) от тъмнината на невежеството, към светлината на вярата, и че Той ни е задължил да научим Корана, за да се молим само на Него – Създателя на световете….

И на края:

Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: “Родителите на тези, които научат Корана и го приложат ще бъдат корановани – в Съдния ден с корони, чиято светлина ще е по-силна от тази на слънцето. Те ще запитат: ,,(О, Всемогъщи Аллах) В замяна на какво ни беше дарено това?! ,,Ще им се отговори: ,,Заради това, че детето ви се научи да чете Корана.” (Хадис предаден от Ахмед и Ебу Давуд).

А в друго предание се казва: “Всеки който прочете една буква от Книгата на Аллах ще получи една добрина, която пък се равнява на десет като нея. Не казвам, че елиф, лям, мим са една буква, а считам (по отделно) елиф за буква, лям за буква и мим за буква” (Хадис предаден от Тирмизи)

Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш! И приеми зова ми! Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!” (Коран – 14/40-41) (Амин)

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir