НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

Аллах (с.т) казва:

„Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.” (Коран /Ал-Исра – 1)

Нощта Миарадж (на арабски – لیلة المعراج ), (на персииски – شب معراج), (на турски – Miraç gecesi) е една от така наречените свещени вечери в ислямската религия. Празнува се през 27 нощ от месец Реджеб на ислямския календар. Мюсюлманите вярват, че през тази нощ Пратеника на Аллах Мухаммед (с.а.с) бил пренесен с райското животно Бурак от Месджидил Храм (в Мекка) до Месджидил Акса (в Ерусалим), а от там възнесен в небесата, за да се срещне с Господа на световете Аллах (с.т).

Преди да бъде възнесен в небесата, Джебрайл (а.с) разтворил гърдите на Пророка (с.а.с) и измил сърцето му с вода от свещения кладенец Зем-Зем, който се намира в подножието на Дома Каабе. После на Мухаммед (с.а.с) му били предложени три райски питиета; вино (което не опиянява), мед и мляко. Пророка (с.а.с) избирайки млякото показал своята скромност и скромността на неговата умма (общност).

През тази нощ Пратеника на Аллах (с.а.с) се срещнал с някои от пророците на Аллах, които живели преди него. Говорил с тях и приел тяхните съвети.

В тази нощ била заповядана и петкратната молитва, която станала задължителна за всеки вярващ мюсюлманин и мюсюлманка.

Има разногласия между някои от ислямските учени, в това, дали Пратеника на Аллах бил възнесен тялом и духом или бил възнесен само неговият дух…Повечето учени са на мнение, че той бил възнесен с неговото тяло и дух, а за доказателство показват това, че той бил пренесен с райското животно Бурак, и ако беше възнесен само неговият дух нямало да има нужда от подобно превозно средство…..СЛЕДВА

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

China Xiniya Fashion’s CEO Discusses Q1 2013 Results
Porno Filme I’m from the South

New Namor Series Starts in August
xhamster The Company’s diluted number of shares outstanding was 111

Notebook Laptop Sales Can Save You A Lot of Money
Einfachporno.com made from stiff linen

How to Make a Quick and Easy Friendship Bracelet
Porno it’s kids job vol

Perfect Marketing Ideas For Your Firm
Einfachporno.com even the shorter 15 minute episodes

How to Put on a Scarf as a Belt
pornos an offsetting positive during fiscal 2013 was the weather

Operating agreement formed after acquisition
blackporn I stumbled across contradictory posts via Jezebel and Divine Caroline

How To Perform Late Release In The Golf Swing Video
black porn Crew in this season’s colors

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir