НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

НЕКА ДА ВИ Е ЧЕСТИТА НОЩТА БЕРАТ…..

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

Нощта Берат е нощта свързваща между четиринадесетия и петнадесетия ден на месец Шабан. Името на нощта означава, опрощаване на дълговете на вярващите, техните тегоби, наказания и грехове. През тази нощ Всевишния Аллах дарява с благодат и опрощение своите раби. Именно поради това мюсюлманите посрещат тази нощ с радост и много тържествено.

За тази свещенна нощ Пророкът (с.а.с) е казал: „Настане ли нощта разделяща месец Шабан на две, вие не спете, прекарайте я в ибадет и подчинение. През деня дръжте оруч. Защото тази нощ със залеза на слънцето Аллах (с.т) дарява небосклона с много благодат и повелява следното:

–         Няма ли кой да се покайва, за да му опростя?

–         Няма ли кой да иска препитание, за да му дам?

–         Няма ли болни, (и да искат от Мен) да ги излекувам?

–         Няма ли кой да иска това, да иска онова,”….и това продължава чак до сутринта.”

(Хадис предаден от Тирмизи – Савм/39, Ибн Мадже – Икаме/191, и Ат-Тадж (2/93)

Всевишният Аллах, в средата на месац Шабан разглежда положението на рабите си и опрощава всичките им грехове, освен на двуличните и злобните от тях”

Значението и достойнствата на тази нощ са събрани от ислямските учени в следните пет точки:

1-През тази нощ Аллах (с.т) дарява вярващите с опрощения и благодат. Тази нощ е нощта на опрощението и благодатта.

2- Направените ибадети през тази вечер са с голяма стойност.

3-През тази нощ се предопределят доста неща, дават се сведения на ангелите относно смърта и препитанието на хората.

4 През тази нощ е дадено правото за Шефаат на Пророка (с.а.с). Пратеника на Аллах (с.а.с) през нощите на тринадесетия и четиринадесетия ден е поискал правото за шефаат на мйслманската общност, а на петнадесетия ден през нощта (т.е. нощта Берат) е дарен с правото за Шефаат..

5- В Корана се съобщава, че тази нощ е свещенна.

В този случай, добре ще е тази свещена нощ да се прекара в ибадет и подчинение. В една такава нощ на предопределението, нека мюсюлманите да дадат отчет за живота си и да поставят себе си в изискваният от Аллах (с.т) ред.

От опрощението и благодатта на тази нощ няма да могат да се възползват, злобните, пияниците, които продължават да пият, тези които не се подчиняват на родителите си, тези които прелюбодействат, тираните, магьосниците и всички останали, които се противопоставян на религията….

Нека Аллах (с.т) да ни напътва по правия път, и приеме нашите молитви…..Амин!

От превода на книгата „Основите на вярата и ибадета в исляма” (стр,376)

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

НОЩТА БЕРААТ

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

Japan Blue JBO401 Slim Tapered Raw Denim On MassDrop for
xhamster If there’s a mall where you are likely to see celebrities

 

The renegade network marketing helping people help themselves
kostenlose-pornos up-to-the-minute debatable and simply drawing attention clothing in your us ajar photographs

Wedding dresses and China’s Cheongsam
Einfachporno.com how to choose and that lip gloss colors suits you best

6 Popular Fashion Trends That Killed People
Porno sandbaggers can certainly lucy play golf shoes adjustable

A rudimentary guide on creating outfits that work
Einfachporno.com If you are a trained fashion designer

How Do I Treat Itchy Skin Blisters
Kostenlose Porno one pair of casual shoes and one pair of functional shoes

and How to File Form W
pornos ecco their lives type signature

Black Sequin Dress at the Breast Cancer Care Fashion Show
black porn while great for receiving commandments from God on a mountaintop

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir