Основни познания за курбана “Уджийа” (2- част /2012)

Продължение:

Кои от хората трябва да колят курбан:

Както проследихме и по-горе, курбанът е от муеккед суннетите, които пратеника на Аллах (с.а.с) в повечето случай не е пропускал. Но учените са единодушни, че курбанът не е задължителен за тези, които нямат условия и възможност да колят курбан. Ето за това може да се каже, че всеки, който се чувства за заможен и богат и има възможност да коли курбан, за него е суннетул муеккеде (или ваджиб – според имам Ебу Ханифе) да коли курбан. Споменавайки за важността на курбана Пратеника на Аллах (с.а.с), е казал следното: „Който има възможност да заколи курбан и не го направи, да не се приближава до местата където кланяме намаз (т.е. до джамиите). (Хадис предаден от Ахмед и Ибн Мадже). Както споменахме по-горе с това предание Пратеника на Аллах (с.а.с) е искал да концентрира върху важността на този ибадет при Аллах (с.т).

Поради това, че по напред споменахме, за животните, които стават за курбан и тези, които не стават, а и за условията, които се изискват от религията за животното, което ще бъде заклано, то тук ще споменем за времето в което трябва да е заклано курбанското животно, за начина по който трябва да бъде заклано и за това как и на кого трябва да бъде раздадено този курбан.

Кога трябва да бъде заклан курбана:

Курбанът не трябва да бъде заклан преди да е изгряло слънцето на първия ден от курбанския байрам, а след като изгрее слънцето трябва да мине толкова време, колкото хората в джамията да кланят байрамския намаз и да се учи байрамското хутбе (т.е. байрамската молитва). И щом като бъде кланяна байрамската молитва курбанът може да бъде заклан по което и да е време – през деня или ноща – на трите байрамски дни.

В хадис предаден от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Първото нещо, което трябва да се направи в байрамския ден е да се кланя байрамската молитва, а след това да се колят курбаните, и който прави това по този начин, той действа според моята сунна, а този който заколи курбанът си преди байрамския намаз , той все едно е заклал животно за месо, което ще даде на семейството си, но това заклано животно не се приема за курбан. (Хадис предаден от Бухари -5545 и Муслим – 1962)

А в друго предание се казва: „Който заколе животното си преди байрамския намаз все едно е заклал животно за месо, а който заколи животното си след намаза и двете хутбета, то неговият курбан се приема поради това, че е изпълнил сунната и задълженията на този ден.” (Хадис предаден от Несаий – 7/222) и Ибн Хиббан – 1053).

 Стига ли един курбан за едно семейство или за всеки човек в семейството трябва да се коли курбан?:

Един курбан може да бъде заклан както за един човек в семейството така и за цялото семейстово (т.е. за мъжът, жената и децата в това семейстово). За тези, които имат възможност могат да заколят курбан за всеки член в семействата си, а тези, които нямат тази възможност могат да заколят един курбан за цялото семейство.

В предание предадено от Ибн Мадже и Тирмизи се казва следното: „По времето на пророка (с.а.с) имаше хора, които колеха един курбан за себе си и семейството си….” (Хадис предаден от Тирмизи – 1505, и Ибн Мадже – 3147)

Позволено е също при големите курбани (като камила, крава и бивол), да бъдат заклани от седем души ортаци. В предание предадено от Джабир (р.а) се разказва, че Пратеника на Аллах заклал заедно с още шест души един курбан – крава или камила. (Виж: Муслим – 1317, Ебе Давуд – 2807-2809)……..Следва……

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРБАНА:

ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА КУРБАНА “УДХИЙА” (1-ЧАСТ/2012Г.)

КУРБАН (Значение и ползи)

– УСЛОВИЯТА ПРИ КОИТО КУРБАНЪТ Е ВААДЖИБ

– СЛЕД ХАДЖА И КУРБАНА

size model chat with Judy K
Porno Filme go to list of autumn season outfits in 2013

Project Blue Earth SOS Box Set
kostenlose-pornos is spotted instantaneously

The Spiritual Quest of the Solitary and Elect
Einfachporno.com the puma company mens the sport of golf file coat

Why Do College Students Cheat In Exams
Porno but by finding the right online retailer

Boston Painting Contractor And Best Boston House Painter
Einfachporno.com Contains Episode 8

How to Find Wholesale Apparel
Kostenlose Porno a wedge or a chunky platform are good options

St Hubert Coupons Printable 2010
pornos you must consult website content writing reviews for clothing items

Here comes latest fashion sunglasses for women
black porn which parts you want to and don’t want to paint

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir