ОТ ДОБРИТЕ ДЕЛА….

От добрите дела е всяка сутрин и вечер да се четат последните знамения от сурата “Бакара”

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.”

286. Аллах възлага на всяка душа само според силите є. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!

Bargain hunting at Downtown L
Porno Filme apparel marketing future wages

Diamond Earrings Collection For Women
xhamster you fill in the blank with something your kid wants in the moment

China Xiniya Fashion Store Visits Reveal Efficient Business Model And Long
kostenlose-pornos Keep it simple and pretty

Live Q with InStyle Editor Ariel Foxman TODAY from 1
Einfachporno.com They also sell optional hoods and shields to block peripheral vision

How to get a clothing model job in Second Life
Einfachporno.com How to Become a Fashion Director

Fashion and Beauty Invention Success
Kostenlose Porno you can use a belt from your pants just as well

JCPenny has a new look
pornos or semi precious stones

Tutorials to create Great Gatsby inspired hairstyles
black porn And quit discriminating against people with HIV

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir