ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 29/04/2011 (БИЛЯЛ ХАБЕШИ Р.А.)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

„Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията. Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.

(Коран- 98/7-8).

 

 

Братя мюсюлмани!

Аллах (с.т) изпрати хиляди пратеници на хората, за да им покажат правия път и ги изведат от тъмнината на невежеството към светлината на вярата. Някои от тези пратеници спечелиха доста привърженици и сподвижници, други успяха да приканят само няколко души, а някои от тях останаха сами и не бяха последвани дори и от един човек от своят народ.

Когато Аллах (с.т) изпрати последният си пратеник Мухаммед (с.а.с), той също беше последван от последователи и сподвижници, които го подкрепиха и му помогнаха със своите богатства и души. За тях Аллах (с.т) казва: „Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията. Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ. (Коран- 98/7-8).

Братя мюсюлмани!

 

Поради това, че ние хората вземаме за пример нашите предци и ги следваме. Днес с позволението на Аллах ще говорим за един от тези велики хора и сподвижници, които изразходваха своя живот по пътя на Аллах и Неговия пратеник Мухаммед (с.а.с).

Билял Хабеши, или робът Билял, който беше пленен и заробен от Умейе ибн Халф.

Билял (р.а) беше черен роб от народа на Етиопия (Хабеш), заробен и продаден на Умейе ибн Халф. Робите по това време се купуваха и продаваха като жива стока и се използваха в най-тежките работи, като нито един роб нямаше право да противоречи на своя господар или да избяга от него. Тези които си позволяваха това бяха убивани директно или бяха наказвани по най-суровият начин.

 

Един ден Умейе ибн Халф седеше и говореше на хората около него за призива и вярата, с която е дошъл Мухаммед, и им разказваше за опасността на тази нова религия и нейните последователи. Тогава човек от тълпата се изправи и каза:

 

–  „О, Умейе! Остави да провокираш далечните на теб хора, а виж роднините ти и твоите роби, които приеха исляма отдавна преди всички.”

Доста разсърден Умейе побърза да разбере, кой от неговите близки роднини и роби са приели исляма. Човекът му разказал, че Билял бил от тези, които са приели исляма, и че всяка вечер се събирал с останалите сподвижници на Мухаммед (с.а.с) и споделяли ново-низпослените знамения и предания.

Тогава Умейе повикал Билял и казал:

– „Билял! Знаеш, че когато те купих, купих заедно с твоето тяло твоята душа и твоят разум, така, че нямаш право да избираш религията си или да приемаш други божества, освен Лят и Узза.”

А Билял отговорил:

– „Не мога да отрека, че съм твой роб и пленник, и ако ми заповядаш по сред нощ да премина тази пустиня, бих го направил без да се противопоставя на твоите заповеди, но това да командваш моята душа и разум  не е по твоите сили. Аз повярвах на Мухаммед и Неговият Създател, Създателя на вселената и на всичко, което е в нея. И никога няма да се отрека от своята вяра, дори и да умра по този път!”

Когато чул това, Умейе яростно започнал да го бие с камшика си, а след това накарал останалите си роби да разпънат Билял върху нажеженият от слънцето пустинен пясък и да го наказват докато се върне от вярата си. Дни наред Билял (р.а) бил наказван с най-различни наказания, удряли го с камшик, изливали по него стопено масло, и го налягали с камъни, но той не се отказвал от религията си.

Ден преди да бъде освободен от Ебу Букр (р.а), господарят му Умейе (Аллах а го накаже в Ада) дошъл при него и му казал:

–  „Ако се отречеш от религията на Мухаммед и повярваш на Лят и Узза, ще те освободя и пощадя, но ако не се откажеш ще умреш от жажда и наказание.”

Билял погледнал Умейе и като че ли искал да му каже:

–   „Никога, никога….никога не ще се откажа от религията си. Нима ще се откажа от Господа на световете и ще се поклоня пред вашите идоли, които вие сами правите и те се нуждаят повече от вас, от колкото вие от тях!?”

Всичко това и още повече той (р.а) обобщавал във словата:

– „Ехад, Ехад – Единствения, Единствения.”

На другия ден при тях тичайки дошъл Ебу Бекр (р.а) и купувайки Билял от Умейе го освободил за винаги. А когато мюсюлманите направили хиджра и се преселили от Мекка за Медина и била построена първата джамия в Медина. Пратеника на Аллах (с.а.с) избрал Билял за свой муеззин и той останал като такъв докато Пратеника (с.а.с) починал.

Братя Мюсюлмани!

 

Ето такава е наградата за тези, които са устойчиви в религията си. Черен роб, не владеел дори и тялото си и нямал нищо друго, освен душата и разумът си, но приемайки Аллах за свой Господар и Мухаммед за свой пророк, той спечелил и се спасил като на този свят, така и на отвъдния.

 

Един ден Пратеника на Аллах (с.а.с) го повикал и казал: „О, Билял, тази вечер видях, че съм влязъл в Рая и чух стъпки пред мен. Когато се приближих по-близко видях, че си ти. Кажи ми, какво направи та Аллах те дари с това!?” А Билял (р.а) отвърнал: „О, Пратенико на Аллах, не съм направил нищо в повече, освен, че кланям два рекята намаз, винаги след като взема абдест.” Тогава пратеника на Аллах, разказал, че именно поради това той ще бъде в Рая.

Братя мюсюлмани!

 

Обърнете специално внимание върху живота на този сподвижник. В него има добри примери за нас…. Как той изтърпял на наказанията и бедите, които го сполетели, само за това, че повярвал в Аллах (с.т), и че бил мюсюлманин. Как Аллах (с.т) го избавил, и го наградил (както на този свят така и в отвъдния). Как мюсюлманинът трябва да бъде търпелив и сигурен, че Аллах (с.т) ще му помогне, и ще го спаси, и как трябва да разчита само на Него и да вярва истински….

И на края:

Аллах (с.т) е обещал Рай на тези, които искренно са казали: „Няма друг господар, освен Аллах и Мухаммед е Негов Пратеник.”

ألا إن أحسن الكلام……..

How do I style this dress for white coat ceremony
Porno Filme the back nine works its way around another lake

Fashionable Kitchen Appliances Start With Black
xhamster cat active in the seed covering 2

Different Nike shoes special line just suit for different style people
kostenlose-pornos assignment buckle on shark summer

Putting together a balanced and tasteful suit
Porno Always be sure to leave room for wider hems

What to wear under deep v
Kostenlose Porno gents approach faux pas

Actual Video of Fashion Island Mall Shooting in Newport Beach
pornos finding clothing fashion best buys

Best Food for Summer to Loose Weight
blackporn trend setting foward achievements inexepensively

Ruth Madoff changes her look and moves to Broken Sound
black porn How to Draw a Fashion Sketch

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir