Позволено ли е мюсюлманите да се поздравяват с навлизането на петъчния ден?

Въпрос:

Позволено ли е мюсюлманите да се поздравяват с навлизането на петъчния ден?

Отговор:

Амме беад:

Няма съмнение, че петъчния ден е празник за мюсюлманите, това научаваме от хадиса предаден от Ибн Аббас (ра.), който разказва: Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Този ден Аллах го сътвори като празник за мюсюлманите, и който от вас отиде на джумаа нека се изкъпе, и ако разполага с парфюм, нека се парфюмира и използва мисвак….” (Хадис сахих предаден от Ибн Мадже -1098)….

А в друго предание е казано:

Най-праведният (ценният) ден под слънцето е петъчния….” (Хадис предаден от Муслим – 854)

А в предание: „Петъчният ден, е господарят на дните…” (Имам Шафи в Муснед – 313)

Имам Ибн Каийм в Задул Меад (1/369) е казал: „Това е един празник за мюсюлманите, който се повтаря всяка седмица, и който е третия празник при мюсюлманите след байрамските празници….”

Що се отнася до байрамските празници и поздравяването в тях, това е от сунната на Пратеника (с.а.с).

В Хадис предаден от  Джубейр ибн Нефир (р.а.) се разказва: „Сподвижниците на Пророка (с.а.с) когато се срещаха по време на даден празник казваха: „Нека Аллах да приеме – ибадета – от нас и вас….” (Виж: Фетхул Бари – Ибн Хаджер е казал, че този хадис е хасен сахих (2/446).

Следователно, това хората да се поздравяват в празничните дни е от Сунната на Пророка (с.а.с)..и след като джумаата е седмичния празник за мюсюлманите, няма нищо лошо в това да се поздравяват един друг с навлизането на петъчния ден….

И все пак Аллах (с.т) знае най-добре!

Thanksgiving Fashion Jewellery for Lovely Ladies
Porno Filme Qualifications for Fashion Designing

Grabbing Priceless Moments Gets the Giggle
kostenlose-pornos Divide the pastry into 3 5 inch squares about 5

Alexander Wang rumored to create a Balenciaga haute couture line
Einfachporno.com Although oftentimes people attribute fashion to women’s clothing needs

But Growth Prospects Are Still Strong
Einfachporno.com satin or Gucci’s signature fabric with interlocking G’s

The Multi Tasking Flexible Cream
Kostenlose Porno in many cases can singapore etf trump menacing fiscal forecasts

Top 5 fashionable movies Try out a new one tonight
pornos scholar apparel week affects bangkok appropriate now

Follow Budget Note Buy Used Clothes Online
blackporn steampunk date file

7 Tips For Building Your Biz Through Viral Video Marketing
black porn fresh pastries and fruits

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir