ПРЕВЪЗХОДСТВАТА НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯТ АШУРА

Писмо от писмата на Пророка (с.а.с)/„Броят на месеците при Аллах е дванайсет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята.

Четири от тях са месеци на забрана. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си …”/9:36/

От Абу Бакр, радиеллаху анху, се предава, че Пратеника, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал:“…Годината едванайсет месеца.Четри са месеци на забрана, от които три са последователни – Зул-Киаде, Зул-Хидждже и Мухаррам, а Раджеб е между   Джумадас-Санийе и Шеабан…” Бухари

Мухаррам е първият месец от годината по хиджра и освен това, че е един от месеците на забрана той има и друго превъзходство, което Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, е подчертал в следния хадис, предаден от Абу Хурайра, радиеллаху анху:“Най-превъзходнотоговеене след Рамадан е говеенето през месец Мухаррам.” Муслим

Също така в този месец се намира и денят Ашура – десетия ден от месеца. Ашура – ден почитан още от древността тъй като Бену Исраил/юдеите/ го възвеличавали, говеели през него и дори го били приели за техен празник. Причината за това е, че в този ден Аллах Всевишния е избавил Своя възлюбен пратеник Муса, алейхисселям, и неговите последователи от гнета на Фараона и като благодарност към Аллах Всевишния, Муса, алейхисселям, говял през десетия ден от месец Мухаррам.

Този ден бил почитан и от племето Корайш през периода на Джахилийе,Аиша, радиеллаху анха, казва:“/Хората от/Корайш по време на Джахилийе говееха през този ден…” Бухари и Муслим

След появата на исляма, когато Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, в Медина, той сварил юдеите да говеят през този ден и попитал: – Защо го правят? Отговорили, че това е денят в който е избавен Муса, алейхисселям, и Бену Исраил от гнета на врагът им и Муса е говял в този ден. Тогава той,саллеллаху алейхи уе селлем, казал: “Ние имаме по-голямо право към Муса от вас”. Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, говял през този ден и заповядал на сподвижниците си да говеят през него. Всепризнат хадис.

В началото на втората година от хиджра, говеенето в деня Ашура било задължително. След като идва предписание за месец Рамадан, говеенето в този ден станало доброволно.

Въздаянието, за онзи който говее през този ден е опоменато в следните слова на Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем,:“Говеенето в деня Арафа е изкупление /на малките грехове/ за предходната и следващата година. А говеенето в деня Ашура еизкупление за предходната година” Муслим

От сунната при говеене на този ден е да се говее и ден преди него или след него. След като Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, девет години е говял само в деня Ашура е казал:“Ако доживея до следващата година ще говея и деветия ден /денят преди Ашура/” Муслим

В своята книга “Задул-Меад” Ибнул-Кайим, рахимехуллах, казва: “Говеенето във връзка с Ашура е на три нива:

1- говеене през деветия, десетия и единайстия ден от месеца – това е най-доброто;

2- говеене през деветия и десетия ден – това е потвърдено от повечето хадиси;

3- говеене само през десетия ден от месеца”

Имам Неуеуи, рахимехуллах, е споменал няколко причини, които учените са изтъкнали за говеенето и през друг ден заедно с Ашура: разграничаване от юдеите, тъй като те говеят само през десетия ден; да се свърже с друг ден по аналог на това, че се забранява говеенето на петък самостоятелно; и за подсигуряване, че Ашура не ще бъде пропуснат при евентуално несъответствие на календара с луната. В тази връзка нека не забравяме словата на Мухаммед,саллеллаху алейхи уе селлем: “Аллах отдалечава на растояние седемдесет години от Огъня, лицето на онзи, който говее един ден заради Него” Бухари

За напътствие и подкрепа зовем Всевишния,Всечуващия!

Islam-bg

The Truth About The Modeling Industry
Porno Filme such as nylon

New Spring Fashions for 2011
kostenlose-pornos My day to day fits are usually more similar to the

Where Can You Go to Buy Dresses for a Formal
Einfachporno.com Some of us know Gerald Ford only as the clownish

The Influence of Hip Hop Music on Society
Porno mnt pisgah region with local parks

Cisneros Fontanals Art Foundation opened
Einfachporno.com Carefully clip a candy thermometer to the side of the pan

4 Quadrants Of Personality Traits
Kostenlose Porno I hang dry EVERYTHING

2011 Venice Film Festival Day 3
pornos It can’t be just that complicated though as the student body president

How to apply pre bonded hair extensions
black porn 6 Global Corporations Started by Their Founder’s Shitty Luck

относно Mustafa

Проверете Също

Мюсюлманското изповедание изпрати хуманитарни пакети в Сирия

Мюсюлманското изповедание за пореден път изпрати хуманитарни пакети в Сирия. Те достигнаха до стотиците семейства, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir