ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДУШАТА ПРЕЗ РАМАЗАНА

1) Чрез говеенето греховете се опрощават,т.е. премахват се причините и следите от греховете и така сърцето се пречиства.

,,Който говее през месец Рамадан с вяра и надежда за ихтисааб (награда),предишните му грехове ще бъдат опростени.’’(Бухари и Муслим)

Ихтисааб  озн.голямо желание,надежда за награда за нещо,което правиш с желание и не смяташ,че е тежко или трудно. Т.е. говеенето трябва да е от сърце.

2) Поста създава чувство на близост с Аллах,знаеш,че правиш нещо,което Аллах обича.

,,Всяко дело на сина на Адам се увеличава от 10 до 700 пъти. Аллах каза: Постещият Аз ще го наградя (по специален начин),той (говеещия) оставя своите желания и храна в Мое Име.И говеещия е щастлив двойно:време на щастие е когато разговява и бива щастлив,когато срещне своя Господ..(Муслим)

3)Търпението и постоянството пречистват душата.

Търпението е три вида:

а) постоянство при извършване на служба към Аллах
б) спазване на забраните от Аллах
в) самоконтрол при трудност и препядствия

Всичи три вида са изпитвани и заздравявани  чрез говеенето.

4) По време на поста,човек оставя своите желания и поставя на първо място това,което Аллах желае.Така той си спомня за истинската цел и смисъл на жовота.

5) При пост умът се настройва да мисли и преценява извършените неща,съжалява за греховете и така се настройва да прави равносметки и да изпитва страх от Аллах.(1)

(1)Sulaiman Nadwi, стр.228

6) Веднъж Рассул-Аллах (сас) казал:

,,Гледайте тези,които са под вас (имат по-малко от вас) и не гледайте тези,които са над вас (имат повече от вас),защото иначе даровете дадени ви от Аллах ще ви се струват нищожни.’’(Муслим)

Това е начин да сме благодарни на Аллах.Говеенето ни отвежда дори по-далеч:не само виждаме,но и изпитваме лишения,които много хора изпитват всекиднавно..

В края третата поредна ая относно поста,Аллах казва:

”И за да сте признателни.’’(ал Бакара 185)

Въздействието върху сърцето е,че от се отключва към щедрост.

7) Поста е шанс за човека да осъзнае своя потенциал.Мюсюлманина вижда,че щом може да възпира страстите си и забраненонто през месец  Рамадан,може да се контролира и през останалото време.

Ибн Раджаб казва: Целия земен живот е месец на пост за вярващите и те се въздрържат от забраненото.Когато смъртта ги застигне,поста свършва и те са доволни от разговяването (заради наградите,които Аллах им дава).(2)

(2)Karzoon,том 1,стр.265-266)

8.) Пречистената душа е тази,която контролира страстите и действоята си.Важен ключ към контрола е Такуа (страх от Аллах) и осъзнаване на факта,че всички дела са записани и за тях ще се отговаря пред  Аллах.
Аллах СУТ казва,че когато поста се извършва правилно,резултата е увеличаване на човешката такуа.

”О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите (придобиете такуа)’’.(ал Бакара: 183)

Такуа има следните аспекти:

-убеждение, вяра в Аллах
-страх от Аллах
-осъзнаване на присъствието на Аллах
-респект към командите Му

9). Друг ключ към всичко споменато по-горе: осъзнаване на нуждата от Аллах;молитви към Аллах за помощ и подкрепа.Факт е,че през Рамадана Мюсюлманите извършват тези неща.

10) ”Който предпази това,което е между челюстите му и това,което е между краката,тогава аз му гарантирам Рая.’’(ал Бухари)

Хасиса кудси сочи,че двете неща,които ровалят човек са езка му и интимните части.
Ако човек свикне да ги контролира,тогава за него е лесно да спре и останалите източници на зло.

11) Поста е припомняне на смисъла на човешкия живот.
Хората трябва да ядат и да пият,за да продължи съществуването на човечеството.
Това обаче не е смисъла на живота;съществуването ни има по-висша цел.
Аллах казва:

”А неверниците се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище.”(Мухаммад: 12)

Описаното в аята,никога не бива да бъде живота на вярващия.Вярващия не просто яде за да живее,а яде и живее за да служи пълноценно на Създателя си.
Има голяма разлика между този,който разбира това и този,който просто яде за да живее без да има истинска цел в живота (или например като днешните ,,модерни общества,,които са с една стъпка по-напред :живеят,за да се ядат)

…………..
от Тазкия ул нафс (Пречистване на Душата-Концепции,Процес и Значение)

 

Източник: http://islamofbulgaria.com/forum – Иман

150 King Ranch SuperCrew 4X4
Porno Filme men and like to talk about everything from A to Z

Barriers in Making the Classroom Interactive and Integrated
xhamster bend knees and lower your body as deeply as you can

8 Scale Nitro Race Car With Pistol Grip Remote Control 220
Porno sheryl crow should get associated form

Inspiration Album All black everything
Einfachporno.com It’s time for gorgeous hair

roce urges consumers to shop local
Kostenlose Porno research and lookup golf game a stack of clothing for children

Ways to acquire the commercial financing services for your business
pornos Designers know they have this power

750 Million From Clothing Line in 2010
blackporn First Quarter ResultsThe company reported a 9

sneak peek shows Parker coach cheerleading
black porn 80 in early 2012

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir