Саид ибн Амир Ал-Джумехи р.а.

buy viagra in canada

p://www.islamofbulgaria.com/wp-content/uploads/2012/12/47959_3963231274391_1123663825_n-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Саид ибн Амир-човек, който заменя земния си живот за отвъдния и предпочита Аллах и Неговия Пратеник /саллеллаху алейхи уе селлем/ пред всички останали…

Саид ибн Амир Ал-Джумехи бил един от хилядите младежи,които се стичали към местността Ат-Таним в околностите на Мека по настояване на курейшитските старейшини, за да присъстват на разправата им с един от сподвижниците на Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/. Хубейб ибн Ади, вероломно заловен в плен.Неговата кипяща кръв и преливаща от енергия младост му позволяват да се присъедини към шествието и да бъде в първите редици на процеса, където се намирали и старейшините на Курейш, като Абу Суфян ибн Харб и Сафван ибн Умеййе.Това дало възможност Саид да види и самия пленник, който бил окован във вериги и блъскан от жени, деца и младежи към мястото за изпълнение на присъдата.С това искали да отмъстят на Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/, а смъртта на Хубейб да бъде отплата за убитите в битката при Бедр курейши.

Когато многобройната тълпа пристигнала в мястото подготвено за изпълнение на присъдата младежът Саид ибн Амир Ал-Джумехи благодарение на високия си ръст виждал Хубейб и приготвеното скеле за разпятие.През шума и крясъците на жени и деца

Саид чул неговия твърд и спокоен глас:
„-Ако ми позволите искам преди да умра да кланям два рекята намаз”.Саид наблюдавал как Хубейб се обърнал по посока към Каба и извършил молитвата си.” Колко прекрасна и съвършенна беше тази молитва!”-помислил си той.След това Саид видял как, обръщайки се към старейшините на Курейш Хубейб казал:
-Кълна се в Аллах, ако вие не си мислехте, че удължавам молитвата си поради страх от смъртта щях да се моля по-дълго.

Саид със собствените си очи видял как хората от собственото му племе изтезавали Хубейб,буквално късайки парчета месо от тялото му.При всичко това те викали:

  • Искаш ли на твоето място да е Мухаммед, а ти да се спасиш ?

Кървейки Хубейб отговорил:
-Кълна се в Аллах в момента не искам да съм в семейството си сред децата и да съм в безопасност, а Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/ да бъде убоден и от трън вместо мен.

Хората размахвали ръце и се разнасял ревът на тълпата:
-Убийте го! Убийте го!

След това Саид ибн Амир видял как Хубейб отправил поглед към небето от скелето на разпятието изричайки:
-О, Аллах намали техния брой, избий ги един по един и не оставяй никого от тях!

След това Хубейб издъхнал от безбройните рани от мечове и копия по тялото му.Курейшите се върнали в Мека и унесени от вихъра от важни събития забравили за Хубейб и неговата кончина.Но съзнанието на вече зрелия Саид ибн Амир нито за миг можело да изтрие образа на Хубейб.Когато заспивал го виждал в съня си.Виждал как Хубейб спокойно и уверено извършвал своя последен намаз от два рекята пред рампата на разпятието.В ушите си Саид чувал гласа на Хубейб молещ Бога срещу Курейш.Саид се страхувал , че може да го порази мълня или камък от небето.Хубейб научил Саид на това, което той по-рано не знаел.Той го научил на това, че истинския живот, това е човешкото вероубеждение и борбата за неговата защита.Той също така го научил, че нерушимата вяра е способна да върши чудеса и да направи невъзможното.Хубейб също го научил , че човек, който е толкова много обичан от своите подръжници не е никой друг, освен Пратенка на Аллах /саллеллаху алейхи уе селлем/.

Всичко това отворило сърцето на Саид ибн Амир към Исляма.Заствайки в центъра на многобройна група от хора Саид изразил несъпричасността си към престъпленията и греховете на Курейш. Той заявил , че отказва да се покланя на идоли и статуи, както и че приема религията на Аллах.

След като се премества в Медина Саид ибн Амир не се отделя от Пратеника на Аллах /саллеллаху алейхи уе селлем/. Участва с него в битката при Хайбер и в следващите походи.Когато Пратеника на Аллах /саллеллаху алейхи уе селлем/.се преселва на Ахирет,Саид ибн Амир става дясната ръка на двамата халифи Аллах да бъде доволен от тях Абу Бекр и Умер ибн Хаттаб.Саид бил уникален и истински образец за подражание на вярващите, човек който заменил земния си живот за отвъдния.Благосклонността на Аллах и Неговата награда той поставил над душевните пориви и телесни нужди.
Двамата халифи на Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/ познавали справедливостта и праведността на Саид ибн Амир.Те се вслушвали в неговите съвети и изказвания.

Когато Умер р.а. станал халиф, Саид дошъл при него и му казал:
-О,Умер! Съветвам те да се страхуваш от Аллах по отношение на хората и да не се страхуваш от хората по отношение на Аллах.Съветвам те също така твоите слова да не се разминават с делата ти. Най-прекрасните слова са тези, които са подплатени с дела.О,Умер! Обърни лице към тези мюсюлмани, за които Аллах ти е наредил. Искай за тях това, което искаш за себе си и твоите близки. Винаги и на всякъде не се страхувай от трудностите, стреми се към истината и не се страхувай от упрека на порицаващите.
Умер възкликнал:
Кой е способен на това о,Саид?!?
-На това е способен човек, като теб и такива, които Аллах е упълномощил от Уммата на Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/.И никой не може да застане между този човек и Аллах. Умер р.а. веднага призовал Саид да му помага като казал:
-О, Саид назначавам те да ръководиш народа на Хомс.
Саид възразил:
-О,Умер, заклевам те в името на Аллах не ме съкрушавай и не ме съблазнявай!
Ядосан Умер казал:
-Горко ви! Натоварихте ме с това бреме (халифат), а сега ме изоставяте!
Няма да те оставя-казал Умер и го назначил за управител на Хомс.
Трябва да ти определим заплата.
Саид казал:
-А какво ще правя с нея, о ,Повелителю на правоверните?!? Това, което получавам от държавната хазна надвишава моите нужди.След това Саид заминал за Хомс.

Не минало много време и от Хомс при халифа на правоверните дошли няколко души, на които той имал доверие.Той им казал:
-Напишете ми имената на сиромасите и ако мога, да им помогна в преодоляването на техните нужди. Когато му подали списъка, между останалите имена той намерил и името на Саид ибн Амир.
-Кой е този Саид ибн Амир?!- попитал Умер.
Хората отговорили:
-Това е нашия управител.
Умер повторно попитал:
-Как така, вашия управител е сиромах?!
Хората отговорили:
-Да, кълнем се в Аллах, в продължение на много дни в неговия дом не се пали огън.
Умер така се разплакал, че брадата му се намокрила от сълзите.Той взел хиляда динари, сложил ги в една кесия и казал:
-Предайте му селям от мен и му кажете, че Повелителят на правоверните му изпраща тези пари да ги ползва за собствени нужди.
Делегацията занесла парите на Саид. След като погледнал в кесията и виждайки парите ги отстранил от себе си с думите:”Инна лиллахи ве инна илейхи раджиун”-слова, които се произнасят при бедствие или нещастие. Той ги изрекъл с такова изражение като че бил застигнат от някаква беда или в дома му се било случило нещастие.

Обезпокоена жена му скочила от мястото си и го попитала:
-Какво се е случило, о,Саид? Какъв е проблема? Да не би да е починал Повелителя на правоверните?
Саид отговорил:
-Случило се е нещо много по-лошо от това.
Жена му обезпокоена попитала пак:
-Да не би мюсюлманите да са претърпели поражение в някоя битка?!
Саид отговорил:
-Не,случило се е нещо много по-лошо и от това.
-Какво се е случило!? Какво може да е по-лошо от това!? –попитала озадачена жена му.
-При мен дойдоха светските съблазни. В моя дом се засели безпокойство, което ме съблазнява.-казал Саид.
-Стига вече, кажи ми какво става!?-казала жена му.Тя все още не знаела за парите.
-Ти можеш да ми помогнеш за това.-казал Саид.
Добре –казала жена му.Саид разделил парите и ги раздал на бедните и нуждаещите се.

Известно време след това Умер ибн Хаттаб р.а.отишъл в Шам, лично да се запознае с положението на хората.Той се установил в Хомс. Град, който бил известен още като „малката Куфа”-Кувайфа. Проблема бил в това, че жителите на Хомс имали оплаквания от своя наместник. При Умер дошла делегация от жителите на Хомс, за да го приветстват с добре дошъл.
Той ги попитал:
-Какво ще кажете за вашия наместник?
Хората се оплакали от Саид, изтъквайки четири негови деяния едно от друго по- ериозни. Умер.р.а. разказва:
„Повиках при себе си Саид и тези хора, като се молех на Аллах да не променя мнението ми за Саид, на когото имах голямо доверие. Когато хората и техния наместник застанаха пред мен аз попитах:
-За какво се оплаквате от вашия наместник? Те отговориха:
-Той не излиза при нас до разгара на деня.Аз попитах:
-Какво ще кажеш по отношение на това,о, Саид?
След известно мълчание той отговорил:-Кълна се в Аллах, не искам да говоря за това, но щом се налага.Проблема е в това, че моето семейство няма прислужници. За това всяка сутрин аз ставам рано меся тесто, чакам го да втаса, правя хляб за всички,след което вземам абдест и излизам при хората.
Умер продължил.Попитах ги:
-Какви оплаквания имате още от него?
Хората отговорили:
-През нощта не отговаря на никого.
Аз попитах :
-Какво ще кажеш за това, о, Саид?
-Кълна се в Аллах и за това не ми се говори,но все пак ще кажа- деня съм го посветил на тях, а нощта на Всевишния Аллах.
Аз попитах:
-От какво още се оплаквате?
Те отвърнаха:
-Един ден в месеца той не излиза при нас.
Аз попитах:
-А това за какво е, о,Саид?
Той отговори:
-Аз нямам прислуга, о, Повелителю на правоверните, и имам само тази дреха, която е на мен.Веднъж в месеца я изпирам и чакам, докато изсъхне и към края на деня излизам при хората.
Аз пак попитах присъстващите:
-Какви оплаквания имате още от Саид?
Отговориха:
-Понякога изпада в състояние на безсъзнание и отсъства от сбирките ни.
Аз попитах:
-Това пък защо, о, Саид?
Той отговори:
-Бях свидетел на смъртта на Хубейб ибн Ади, когато бях още езичник. Видях как курейшите го изтезаваха с думите:
-„Искаш ли сега на твоето място да е Мухамед?” Хубейб им отговори:
„-Кълна се в Аллах не искам да съм в безопасност сред своите близки и сред децата си, а Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/ да бъде убоден и от трън.”
Стига ми да си спомня за този ден, когато изоставих Хубейб без да му помогна,започвам да си мисля, че Аллах няма да ми прости за това и изпадам в безсъзнание.
След това Умер въодушевено казал:
-Благодаря на Аллах, че не промени мнението ми за Саид.

Умер изпратил хиляда динара на Саид, за да ги похарчи за лични нужди.Виждайки парите жена му казала:
-Благодаря на Аллах, Който ни ги изпрати, ще купим продукти и ще наемем прислуга.
Саид казал:
-А не искаш ли да направим нещо по-добро от това?
И какво по-точно?-попитала жената.
-Ще ги дадем на някого, който ще направи всичко това за нас.
Но как така?-учудила се жена му.
Тези пари ще ги дадем като добър кредит заради Аллах-казал Саид.
Добре-съгласила се жена му.Нека Аллах те награди с добро.
Още докато седял Саид разделил парите сложил ги в кесии и ги дал на един от своите хора казвайки му:
-Отиди и ги раздай на вдовици,сираци, бездомници и нуждаещи се.
Нека Аллах бъде доволен от Саид ибн Амир Ал-Джумехи,който помагал на другите, въпреки бедността си.

Из: http://www.noorbg.net/Articles/Said%20ibn%20Amir.html

Your Word Should Be Your Promise
Porno Filme If it doesn’t work for you

Only the Ring Finger Knows novel Vol
xhamster which helps kids feel safe

What is about to go out of style
kostenlose-pornos Choreography Ideas for Dancing

Modeling agencies help plus size models
Porno So these are almost as good as regular flashlights

hermes outlet understands just what exactly can happen
Kostenlose Porno for ages been trend setting questioned

Fashion and Style Q Fashion Icon Veronica Webb Debuts Apparel Collection Photos
pornos a lot more package these j producers tee

Pharrell Williams celebrates his Uniqlo
blackporn Maybe that is exactly what Target is going to do

Management Discusses Q3 2013 Results
black porn although their popularity was waning

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir