СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ (1).

Вярващите мюсюлмани винаги изпълняват свойте задължения и правят това, което религията им заповядва.  Работят както за този свят, така и за отвъдното. Но ние сме хора и грешим, и желаем да ни бъде даден втори шанс в живота. Въпреки, че времето не може да бъде върнато обратно, Всевишния Аллах е дарил мюсюлманите с много свещени дни, нощи и месеци. Тези свещени за нашата религия празници са всъщност един благодат, едно божествено опрощение, дадена възможност за духовно извисяване и спасение на душите. Заради това всеки мюсюлманин трябва да добре да оползотворява тази възможност, за да спечели благосклонността на Аллах (с.т).

Какво трябва да прави мюсюлманинът през тези свети дни, нощи и месеци?

1-    Да се прави повече ибадет, да се кланя намаз, да де пости, да се дава милостиня на бедните и т.н.

2-   Да се прави мнаго дуа на Аллах.

3-   Да се чете повече от Свещения Коран или да се слуша.

4-   Да се прави тевбе и се иска опрощение от Аллах за сторените от нас грехове.

5-   Да се прави зикир и се споменава Аллах (с.т).

6-   Да се изпраща Селяту селям (поздрави) на Пратеника Мухаммед (с.а.с).

7-   Всеки мюсюлманин да направи равносметка за живота, който е изживял и за напред.

8-   Да се слушат повече религиозни проповеди (ваз-и насихат)

9-   Да се посещават родителите, роднините и възрастните хора.

10- Да се прави дуа за умрелите мюсюлмани.

11- Да се помага на бедните, сираците и вдовиците с каквото е възможно.

12- Да се сдобрят скараните и да се реши проблема между тях.

13- Да се зарадват децата или големите с подаръци и др.

14- Да се разкаже на семейството, децата и останалите хора, за важността и значението на светите дни, нощи и месеци в исляма.

(Из: Основата на вярата и ибадета в исляма – Ю.Юзтоп бг.пр.)

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

My take on recognising quality in a dress shirt
xhamster It’s hard to say whether this would have been as effective

Some basics of Belly button rings
kostenlose-pornos Designer gothic dresses

Attorney says Birddogs are illegal
Einfachporno.com Her noncaloric activities with friends include bicycle riding

Hublot Spanish Football Federation Big Bang
Porno these new fall boots are trendy and sophisticated

Camel Is the New Black
Einfachporno.com where to find the best shapes

Big Bra Buying Tips and Guide
Kostenlose Porno But we can’t unlearn the messages of postmodernism

Spa Birthday Party Ideas for a 9
pornos you need to have near flawless hands

How to Learn Fashion Design at Home
blackporn your ability to focus and God knows how many other factors

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir