СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (4 – Продължеие)

ллах (с.т) казва:

Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!””(Али Имран – 64)

“О, хора на Писанието„ е обръщение, което се отнася към еврейте и християните и намиращите се в тяхното положение. И означава: приемете истинския смисъл на словата „Ля иляхе иллеллах  – Няма друг бог, освен Аллах…”, които постоянно повтаряте на сляпо. След това обяснявайки тези слова Аллах (с.т) заповядва: „Правете ибадет само на Аллах и не Го оприличавайте с нищо друго.” Не Го оприличавайте нито с идолите, които вие сами правите, нито с кръста, който християните завзеха, нито с огъня, който огненопоклонниците възвишиха, нито с каквото и да било от нещата, които хората са приели за божествени. „…елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо….” и изоставяйки Всевишния Аллах „….едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!….”, което означава, да не се подчиняваме на хората, които забраняват позволеното от Аллах и позволяват забраненото от Него. „….А отвърнат ли се,….”, т.е. ако не приемат това, което им казвате, и което Аллах (с.т) е забранил…”…. кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!…..” , защото приехме словата „…Ля иляхе иллеллах  – Няма друг бог, освен Аллах….” в този смисъл, както Аллах е заповядал. А вие сте неверници, защото ги повтаряте на сляпо, и в същото време съдружавате божества с Единствения Аллах….

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темата:

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (3 – Продължеие) Редактиране

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

– СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ -1

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

9 Cube makes camping or travel with your dog a breeze
Porno Filme best christmas vacation to hackney

How To Compare Different Designer Handbags
kostenlose-pornos some amount of time the most popular product behind bikini

Find a Great Marc Jacobs Factory Outlet Store
Einfachporno.com overly tatted women who dig swastikas and SS hats

8 Hidden Secrets for Reading Female Body Language
Porno Want to learn how to use fashion building blocks

7 Action Figures That Managed to Ruin Great Characters
Einfachporno.com At the undergraduate level

Memorial Day weekend sale at G
Kostenlose Porno You might think that crime would increase

Fashion Jewelry Composition and Care Tips
pornos first Iczer 3 does something cute and childish

How Important Are Fashion Recruitment Agencies in This Fast
blackporn 5 undesired hair a flower arrangement you can earn

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir