СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ

Дълбокия смисъл на келиме-и шехадет е:

ЛЯ ИЛЯХЕ – обещавам пред Аллах (с.т), Господа на световете, че няма да признавам тези, които се обевяват за всевишни и икони, ще прекъсна връзката си с тях, ще очистя сърцето си от всички мръсотии, като за тази цел ще положа възможно максимални сили.

ИЛЛЕЛЛАХ – обещавам пред Аллах, че ще бъда искрен в ибадета и делата свързани с него. Целта на моята вяра и убеждения са да бъдат само за удоволството на Аллах, като ибадетите ще ги правя по начинът, по който е показан от Неговия пратеник Мухаммед (с.а.с).

МУХАММЕД`ЕР РАСУЛЮЛЛАХ – обещавам също пред Аллах, че няма да правя ибадетът си според хорските убеждения, както не и според техните обичаи и традиции, а ще изпълнявам задълженията си към Аллах, както е описано в Коран-и Керим, и както е обяснено от Мухаммед (с.а.с).

Опитахме се да обясним смисъла на „Ля иляхе иллеллах Мухаммед`ер расулюллах” по начинът описан в Свещения Коран, защото смисъла на тези слова не е оставен да се тълква според човешкия ум, а е обяснен от Аллах (с.т) в Неговата Книга….

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*4 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темита:

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Ideal Gifts For A Debutante
Porno Filme If you are wearing a pair of jeans

How to Manage Your Job References
xhamster teens indicate an increase in restaurant spending

Top 10 Fashion Color Trends 2012
kostenlose-pornos Most of the brands LIZ offers exist as a mid tier brand

Baseball caps are also accepted as a fashion accessories
Einfachporno.com easy to make

Italian Luxury Handbags Never Go out of Style
Einfachporno.com and strokes are typically much thinner than those of English roundhand

Overview Of How To Do Ultrasound Facials Video
Kostenlose Porno High fashion can be attained even on a budget

9 Quirky Things Every ‘Cool’ Workplace Is Required to Have
blackporn 1970 Hair Styles Outfit Ideas

Zero Restriction SOLID WATERPROOF REVERSIBLE 1
black porn the latter draw the weft from a

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir