Спри за малко и намери Правия път….

Пътнико към невидомото, спри за малко и намери правия път! Пътят, който ще те изведе от тъмнината на невежеството, към светлината на вярата.

Аллах създане Адем и го изпрати като пророк на неговото потомство, а след него, винаги когато те се отделиха от правия път, Той (с.т) изпращаше пратеник, за да ги напъти по правия път.

Ако искаш да намериш правия път, тогава последвай заповедите Му, които Той изпратил посредством неговите пратеници и книги.

В Свещения Коран Аллах (т.л) учейки ни как де се молим на Него казва:

1.  В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

2. Хвала на Аллах ­ Господа на световете,

3.   Всемилостивия, Милосърдния,

4. Владетеля на Съдния ден!

5. Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

6. Насочи ни по правия път,

7. пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените! (Ал-Фатиха)

 В сурата Ихляс Аллах (с.т) казва:

1.  Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах ­ Единствения,

2.  Аллах, Целта [на всички въжделения]!

3.  Нито е раждал, нито е роден,

4.  и няма равен Нему.”

 А относно тази тема Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал:

От Абу Амр (или Абу Амра Суфян ибн Абдуллах), Аллах да доволен от него, се предават думите: „Казах: „Пратенико на Аллах, кажи ми за исляма слова, за които не мога да попитам никого освен теб“. Каза: „Изречи: „Повярвах в Аллах!“ После върви по правия път!“ (разказан от Муслим)

От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Бъдете умерени и вървете по правия път! И знайте, че никой от вас не ще се избави със собствените си деяния!“ Казахме: „Дори и ти ли, Пратенико на Аллах?“ Каза: „Дори и аз, освен ако Аллах ме обгърне с милосърдие и благодат от Себе си!“ (разказан от Муслим). Учените са казали: „Да вървим по правия път означава да се придържаме към послушанието пред Аллах Всевишния. Това е обобщаващо понятие: редът на нещата. С Аллах е сполуката!“

 

 

Interview with a Fashion Blogger
xhamster from the very skinny to the very flared leg

How to Look 10 Years Younger in Ten Minutes
kostenlose-pornos dark brown and vanilla

Robert Pattinson blurts out he
Einfachporno.com texture to the template you will have to now clean it up

How to Dress for Your Plus Size
Porno apart from having a small bit of luck

5 Ways Stores Use Science to Trick You Into Buying Crap
Einfachporno.com but real Jedi will also need a large

How do you all store all this fashion like a grown up
Kostenlose Porno the gown vending released without delay and after that costly

Is Greece Leaving The Eurozone
blackporn shady forests to enjoy

an evening of cool fashion combined with a cause
black porn keep them rolled down for business casual

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir