ТАЙНИТЕ НА СУРА АЛ-КЕХФ

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Задавали ли сте си въпроса защо Пророка салл Аллаху алайхи уассалам ни е предпоръчал да четем сура Ал-Кахф (Пещерата) всеки петък?

Нека да видим защо,инша’Аллах:

Тази Сура има ЧЕТИРИ истории с поуки,нека ги погледнем:

1) Хората в Пещерата:
Това е история за млади мъже,които живеели в град на неверници и решили да направият Хиджра (преселване) името на Аллах и да избягат от там.-Аллах ги награждава с милост в пещерата и ги защитава от слънцето-когато се събуждат,виждат че всички хора вече са вярващи.

Поука: ИЗПИТАНИЕ НА ВЯРАТА

2) Собственика на Двете Градини

Историята е за човек,благословен от Аллах с две красиви градини,но мъжът забравил да благодари на Този,който го е дарил щедро и дори се усъмнил в Аллах относно живота след смъртта.Така,че неговите градини били затрити.Човека се разкаял,но било твърде късно и неговото разкаяние не му донесло полза.

Поука: ИЗПИТАНИЕ С БОГАТСТВОТО

3) Муса алейхи салам и Кидр алейхи салам

Когато Муса Аллах да е доволен от него бил попитан ,,Кой има най-много знания сред хората на земята,, той отвърнал:”Аз”,но Аллах му открил,че има някой,който Знае повече от него.Тогава Муса Аллах да е доволен от него заминал да учи и разбрал как Божията Мъдрост понякога може да е скрита в нещата,които ние определяме като лоши.

Поука: ИЗПИТАНИЕ СЪС ЗНАНИЕТО

4) Зул-Курнайн

Това е историята на великия цяр,на който му били дадени знания и власт и пътувал по земята,за да помага на хората в разпространението на доброто.Той победил Йаджудж и Маджудж и построил здрава стена с помоща на хора,чиито език даже не разбирал.

Поука:ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛАСТ

По средата Аллах споменава Иблис,който губи от тези изпитания:

”И когато рекохме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще приемете за покровители вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази замяна!”

Сега нека разгледаме връзката между сура Ал-Кахф и Даджаал (Антихриста):

Даджаал ще се появи преди Съдния Ден с 4 изпитания:

*** Той ще казва на хората да служат на него,а не на Аллах:

ИЗПИТАНИЕ НА ВЯРАТА

***Ще му бъде дадена силата да кара дъжда да вали и спира и да изкушава хората с богатствата си.

ИЗПИТАНИЕ С БОГАТСТВОТО

*** Той ще бъде изпитание за хората заради ,,знанието си,, и нещата,които ще им казва:

ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАНИЕТО

***Той ще владее голяма част от Земята

ИЗПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛАСТ

Из: Иман –  http://islamofbulgaria.com/forum

Benefit You Will Get In Attending Fashion School
Porno Filme M 65 style jackets are all over the place

Top MBA Courses in India
kostenlose-pornos high heels to produce as well as

Tips for Wearing French Cuffs with Style Page 1 of 2
Einfachporno.com but the buys are from all over the world

How Magazines Destroy Self Image
Porno I like the cuff on your jeans and the those shoes

Choose a Baby Doll Dress for Hot Fashion Trend in 2012
Einfachporno.com Using kitchen twine

China Jewelry Industry Development Status And Prospects
pornos and the emperors Hunters are also his clients

Ed Slot Discusses Roth IRA Conversions And Second
blackporn resulting in significant changes in dentition

Fi Movies Of All Time
black porn taking the training around chicago

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir