ТЕЙЕММУМ

1.Определение:

Вземане на абдест или гусул чрез забърсване на лицето и ръцете до лактите с чиста пръст (земя) при липса на вода или при невъзможност за използването й.

 

Хадис: От Джабир ибн Абдуллах /р.а./, който казал: Пейгамбера (с.а.с.) каза: “Има пет неща, които Аллах (С.Т.) е дал на мен и на моята общност и не ги е дал на миналите народи преди мене: – Аллах (С.Т.) да ни помага срещу враговете ни като им всява страх в техните сърца от разстояние един месец преди това; Аллах (С.Т.), направи за мен цялата земя да бъде джамия и средство за почистване и когато за един човек от моя уммет влезне времето за намаз да може да кланя където и да се намира; Аллах (С.Т.) ни позволи плячката след война; Аллах (С.Т.) ми даде право да защитавам уммета си на Съдния ден – Шефат” (Предаден от Бухари)

 

 

2. Как се прави тейеммум?

Намира се чиста пръст или нещо, което е от повърхността на земята без растения, дърво, листа; след това се прави нийет; удрят се дланите на ръцете в пръстта и се забърсва лицето, след това се удрят втори път в пръстта и се забърсват първо дясната, после лявата ръка до лактите включително.

3. Кога може тейеммум да замести гусул или малък абдест?

– при липса на чиста вода – ако човек не може да намери вода на мястото където се намира като преди това трябва да е потърсил водата в четирите посоки на 1,5 км. Трябва да вземе тейеммум; – ако водата едва стига за пиене; – при невъзможност за използване на водата – например при болест по кожата при която не трябва да се мокри, или при страх или студ;

 

4. Фарзове на тейеммум:

а) нийет – като трябва да се определи точно за какво ще взима

тейеммум;

б) удряне на ръцете в чиста пръст и забърсване на лицето;

в) удряне отново на ръцете в пръст и забърсване на ръцете до

лактите.

 

5. Суннети на тейеммум.

а) казване на ,,Бисмиллях”;

б) тръсване на ръцете от едрите частици на пръстта ;

в) да се извършват действията поред;

г) да се забърше първо дясната, след това лявата ръка;

Нежелателните (мекрух) неща, които са за абдест се отнасят и за

тейеммум.

 

6. Неща, които развалят тейеммум:

а) всяко нещо, което разваля абдеста и гусула – разваля и

тейеммум;

б) отпадане на причините, поради които е взет тейеммум – ако по

време на намаз отпадне причината, то намаза и абдеста се развалят,

но ако след намаза отпадне причината за тейеммум, намаза е приет.

Из: hasen ali

ОЩЕ ЗА ТЕЙЕММУМА:

1- ТЕЙЕММУМ – ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ И НАЧИН ПО КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА

Things to Do in September in New York City
Porno Filme tall length and girth clothing

6 Consumer Goods Sell Ideas From UBS
xhamster in Banana Republic

Boston Painting Contractor And Best Boston House Painter
kostenlose-pornos There is a matching necklace available as well for a complete look

a niche market in the global trade market
Einfachporno.com The long term debt to equity ratio was high at 1

London Fashion Week for Spring
Porno After commencing its operations in 2009

Why Paraben Free Products Make The Grade
Einfachporno.com Pinch arm into position wanted

Beat the Bloat to look Great at Christmas
Kostenlose Porno Then there is the money

Foods to Eat for Better Vision
black porn So in the mean time

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir